Objavljeno: 29.11.2016

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, središnja knjižnica sustava

Hrvatsko katoličko sveučilište

Akademija dramske umjetnosti
Akademija likovnih umjetnosti
Arhitektonski fakultet, Geodetski fakultet, Građevinski fakultet
Fakultet filozofije i religijskih znanosti
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Fakultet prometnih znanosti
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Grafički fakultet
Klinički bolnički centar Zagreb: Medicinska knjižnica Jordanovac
Medicinski fakultet: Središnja medicinska knjižnica
Medicinski fakultet: Medicinska knjižnica Petrova
Medicinski fakultet: Medicinska knjižnica Rebro
Medicinski fakultet: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”
Metalurški fakultet
PMF – središnja biološka knjižnica
PMF – središnja geofizička knjižnica
PMF – središnja geografska knjižnica
PMF – središnja geološka knjižnica
PMF – središnja kemijska knjižnica
PMF – središnja knjižnica za fiziku
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Stomatološki fakultet
Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik
Učiteljski fakultet: Odsjek u Čakovcu
Učiteljski fakultet: Odsjek u Petrinji
Učiteljski fakultet: Središnjica u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Državni arhiv u Zagrebu
Ekonomski institut
Hrvatski državni arhiv
Hrvatski institut za povijest
Hrvatski šumarski institut
Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”
Institut za arheologiju
Institut za etnologiju i folkloristiku
Institut za filozofiju
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Institut za razvoj i međunarodne odnose
KONČAR – Institut za elektrotehniku
Staroslavenski institut

Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište Velika Gorica

Osnovna škola Kreativan razvoj