Središnja stomatološka knjižnica

Web stranica

Katalog

Adresa:

Gundulićeva 5, 10000 Zagreb

Kontakt:

Email: biblio@sfzg.hr

Tel: 01/4802-152

Radno vrijeme:

knjižnica: 8-20 sati; posudba: 8-14 sati

Djelatnici:

dr. sc. Ivana Pažur, knjižničarska savjetnica, voditeljica knjižnice

Maja Kozina, viši knjižničarski tehničar

O knjižnici:

Knjižnica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastala je izdvajanjem knjižnog fonda Zavoda za odontologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Nakon reorganizacije nastave stomatologije na Sveučilištu u Zagrebu 1962. godine Sabor SR Hrvatske osniva Stomatološki fakultet, a u ožujku 1964. god. otvorena je biblioteka Fakulteta na trećem katu dvorišne zgrade. Biblioteku je organizacijski ustrojio Knjižnični odbor Fakulteta. Projekt namještaja izveo je inž. Valdemar Balley, a police izradila Stolarska radionica Halapija. Ukupna površina dviju prostorija iznosila je 36 m2.

Osamdesetih godina stekla je status središnje knjižnice za područje stomatologije u Republici Hrvatskoj te promijenila ime u Središnja stomatološka knjižnica. U siječnju 2003. god. preselila je u novouređeni prostor u prizemlju gdje je organiziran korisnički prostor sa 16 radnih mjesta od kojih je 6 opremljeno računalima. Na galeriji istog prostora organizirana je studentska informatička učionica s 10 radnih mjesta opremljenih računalima.

Građa je organizirana i smještena po zbirkama u slobodnom pristupu. SSK je prvenstveno orjentirana zadovoljavanju informacijskih potreba djelatnika Fakulteta i studenata stomatologije. Osim navedenih, usluge Knjižnice mogu koristiti specijalizanti i stažisti te vanjski korisnici iz srodnih institucija.

Izvor

Kako do nas: