O sustavu

Integrirani knjižnični sustav Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te visokoškolskih i znanstvenih knjižnica Republike Hrvatske čine knjižnice 38 ustanova (47 knjižnice) iz sustava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Sustav se temelji na primjeni zajedničkog integriranog knjižničnog sustava Aleph, formata MARC 21, središnje normativne kontrole, nacionalnog predmetnog sustava i tezaurusa. Veličina sustava: 1.380.000 bibliografskih zapisa, 599.000 normativnih zapisa i 23.000 aktivnih korisnika.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, središnja knjižnica sustava, osigurava stručnu, tehničku i administrativnu podršku radu zajedničkog informacijsko-knjižničnog sustava.

Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu http://katalog.nsk.hr/ sadrži zapise za knjižnu i drugu građu koja se nalazi u fondu NSK prikupljenu obveznim primjerkom, kupnjom i darom. Sadrži i zapise za najvrjedniju knjižnu građu pohranjenu u Zbirci rukopisa i starih knjiga NSK te za hrvatsku i stranu građu.

Katalozi knjižnica iz sustava http://zag.nsk.hr omogućuju pristup knjižničnim katalozima pojedinih knjižnica, uvid u status raspoloživosti knjižnične građe te osnovne informacije o knjižnicama.

Katalog normativnih zapisa http://katalog.nsk.hr/normativa omogućuje pretraživanje predmetnih i autorskih odrednica.
Popis članica sustava