• Redovna edukacija za rad u sustavu

 • Demonstracijske vježbe

 • Bibliografska i normativna kontrola


 • Redovna edukacija za rad u sustavu

  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira redovni godišnji program edukacije za rad u nacionalnom knjižnično-informacijskom sustavu BUKI. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao središnja knjižnica sustava osigurava stručnu, tehničku i administrativnu podršku radu svih članica sustava, u okviru koje i redovitu edukaciju za rad u zajedničkom knjižničnom programu.

  elektronička učionicaProgram redovne godišnje edukacije namijenjen je svim članicama knjižnično-informacijskog sustava BUKI. Tečajevi se održavaju prema utvrđenom godišnjem rasporedu održavanja tečajeva objavljenom na mrežnom portalu. Tečajevi su podijeljeni na osnovne i napredne, a godišnji program edukacije sadrži ukupno jedanaest tečajeva. Osnovni tečajevi pružaju uvid u osnove rada u programskim modulima, a namijenjeni su početnicima u radu s knjižničnim programom Aleph. Godišnji program sadrži sedam osnovnih tečajeva. Cilj naprednih tečajeva je usvajanje znanja o novim ili složenijim funkcionalnostima knjižničnog programa Aleph te specifičnim procesima rada. Napredni tečajevi namijenjeni su iskusnim korisnicima knjižničnog programa Aleph. Godišnji program edukacije sadrži četiri napredna tečaja.

  Tečajevi se održavaju u elektroničkoj učionici na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prema naznačenom rasporedu održavanja edukacije.

  Optimalan broj polaznika po tečaju je od 5 do 20.

  Predavači godišnjeg programa edukacije su redaktori, ključni i sistemski knjižničari Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

  Po sudjelovanju u programu edukacije polaznicima se uručuju potvrde o sudjelovanju u programu edukacije za rad u knjižnično-informacijskom sustavu BUKI. Redovna godišnja edukacija besplatna je za sve knjižnice članice knjižnično-informacijskog sustava BUKI sukladno utvrđenjima iz Sporazuma o uređivanju odnosa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i sudionika u integriranom knjižničnom sustavu temeljenom na zajedničkom knjižničnom programu.

  Popunjeni obrazac za prijavu na tečaj molimo pošaljite na e-mail dmachala@nsk.hr do petka, 11.11.2016.

  Datum održavanja edukacije: 14.-25. studenoga 2016.

  Cjeloviti program


  Raspored programa redovne edukacije 14.-25.11.2016

   1. OSNOVNI TEČAJEVI

  Oznaka tečaja: I.1.
  Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Nabava
  Datum i vrijeme: 14.11.2016
  ., 10:00 – 15:00
  Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
  Predavač: Mario Krajna, ključni knjižničar za modul Nabava
  Nataša Dragojević, Odjel Nabava
  Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
  Sadržaj: Navigacija u modulu nabave. Upravljanje zapisima o primjerku i zapisima o posjedovanju.
  Polaznici:
  Irena Galić Bešker, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Ivica Plazonja, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Vesna Golubović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Marina Krpan Smiljanac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Renata Stojaković, Hrvatski šumarski institut

  Oznaka tečaja: 1.2.
  Naziv tečaja:
  Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 1.)
  Datum i vrijeme:
  15.11.2016., 9:00 – 15:00
  Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
  Predavač:
  Igor Baj
  , ključni knjižničar za modul Cirkulacija
  Filip Pšenica, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
  Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
  Sadržaj: Uvod u GUI cirkulacije: Prijava / odjava; Alatne trake, izbornici, ikone/tipke u modulu; Tipovi baza; Naputci; Mrežna dokumentacija i upute na portalu IKS. Korisnici: Pronalaženje postojećeg korisničkog zapisa; Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik); Registracija korisnika; kreiranje novog korisničkog zapisa; Korisnički statusi. Primjerci: Pronalazak primjerka / jednostavno pretraživanje; Navigacija kroz modul: kartica Item (primjerak); Status primjerka i procesni status primjerka.
  Edukacijski materijali:

  1. Sadržaj edukacije. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-program.pdf
  2. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-prezentacija.pdf
  3. Vježbe. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-vjezbe.pdf

  Polaznici:
  Tatjana Kovač, Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu
  Dora Lutze, Građevinski fakultet, Zagreb
  Sanja Vujnović, Knjižnica Metalurškog fakulteta
  Lucija Martinić, Učiteljski fakultet, Zagreb
  Jelena Viličić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
  Inja Cahun, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Dolores Vrbanić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Martina Ferenčak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Filip Matišić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Jelena Ivanišević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Renata Stojaković, Hrvatski šumarski institut

  Oznaka tečaja: 1.2.1.
  Naziv tečaja:
  Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 2.)
  Datum i vrijeme:
  16.11.2016., 9:00 – 15:00
  Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
  Predavač:
  Igor Baj
  , ključni knjižničar za modul Cirkulacija
  Filip Pšenica, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
  Namjena: Knjižničarima iz sustava ZAG i NSK
  Sadržaj: Posudba i razduživanje građe: Postavke; Postupak zaduživanja građe; Rok vraćanja građe; Navigacija kroz modul: kartica Loan (posudba); Navigacija kroz modul: kartica Return (razduživanje); Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik). WebPAC: Korisnička prijava. Ostalo: Korištenje građe u čitaonici (In house use); Tiskanje (zadužnice, razdužnice, popisi zadužene građe); Elektroničko slanje poruka kroz modul; Financijsko izvješće; Skraćena katalogizacija.
  Edukacijski materijali:

  1. Sadržaj edukacije. URL:  https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-program.pdf
  2. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-prezentacija.pdf
  3. Vježbe. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-vjezbe.pdf

  Polaznici:
  Tatjana Kovač, Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu
  Dora Lutze, Građevinski fakultet, Zagreb
  Sanja Vujnović, Knjižnica Metalurškog fakulteta
  Lucija Martinić, Učiteljski fakultet, Zagreb
  Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
  Inja Cahun, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Dolores Vrbanić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Martina Ferenčak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Filip Matišić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Jelena Ivanišević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Renata Stojaković, Hrvatski šumarski institut
  Jelena Viličić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

  Oznaka tečaja: I.3.
  Naziv tečaja:
  Osnove funkcionalnog rada u modulu Katalogizacija
  Datum i vrijeme:
  18.11.2016., 10:00 – 15:00
  Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
  Predavač/i:
  Sonja Pigac
  , ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
  Anita Marin, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
  Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
  Sadržaj: Otvaranje modula katalogizacije. Sučelje u modulu (okna, trake, graničnici). Glavna kartica: Kartica zapisa ili katalogizacije, Vrste zapisa (bibliografski, normativni, zapisi o posjedovanju, administrativni); Pristup zapisima (pretraživanjem, izravnim unosom); Kartica pretraživanja (pretraži, pregledaj, prikaži): Čvor Pretraži, Čvor Pregledaj; Otvaranje zapisa: Lokalno pohranjeni zapisi, Zapisi pohranjeni na poslužitelju; Izrada zapisa: Izrada zapisa postupkom novog zapisa, Izrada zapisa proširenjem iz predloška; Postupak pretraživanja i unosa pristupnica u bibliografski zapis; Pohrana zapisa (lokalno i na poslužitelj); Pregled zapisa u radnom sučelju i na webu; Veze u Alephu.
  Vježbe iz pretraživanja zapisa, izrade zapisa pomoću novog zapisa i predložaka, pohrane zapisa, izrada zapisa za omeđenu jedinicu građe, za omeđenu jedinicu građe u više dijelova, izrada zapisa gornje razine, izrada zapisa donje razine, izrada zapisa koji je dio numerirane i nenumerirane nakladničke cjeline.
  Polaznici:
  Tatjana Kovač, Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu
  Julija Maksimović, Stomatološki fakultet
  Dora Lutze, Građevinski fakultet, Zagreb
  Lucija Martinić, Učiteljski fakultet, Zagreb
  Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
  Renata Stojaković, Hrvatski šumarski institut

  Oznaka tečaja: I.4.
  Naziv tečaja:
  Osnove pretraživanja baza, preuzimanje zapisa, kopiranje zapisa
  Datum i vrijeme:
  17.11.2016., 09:00 – 13:00
  Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
  Predavač/i: Nela Mrzljak, redaktor
  Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
  Sadržaj:Pretraživanje baze NSK01. Preuzimanje zapisa iz NSK01 baze: jednorazinski zapis; višerazinski zapis; zapis nakladničke cjeline; zapis za publikaciju objavljenu u nakladničkoj cjelini. Pretraživanje baze NSK01. Postupak kopiranja zapisa.
  Edukacijski materijali:

  1. Preuzimanje zapisa iz baze NSK. URL: https://iks.nsk.hr/download/Preuzimanje_zapisa_iz_NSK_24042014.pdf

  Polaznici:
  Tatjana Kovač, Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu
  Julija Maksimović, Stomatološki fakultet
  Lucija Martinić, Učiteljski fakultet, Zagreb
  Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
  Renata Stojaković, Hrvatski šumarski institut

  Oznaka tečaja: I.4.1
  Naziv tečaja:
  Preuzimanje i preuređivanje preuzetih zapisa
  Datum i vrijeme:
  17.11.2016., 13:00 – 14:30
  Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
  Predavač/i: Petar Softa, Hrvatsko katoličko sveučilište
  Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
  Sadržaj: Pretraživanje i preuzimanje – manje mogućih parametara pretraživanja ; prijedlozi strategija pretraživanja ; kako prepoznati pravi zapis (obraćanje pozornosti na godinu izdanja, ISBN, i sl.) ; Oxfordska knjižnica kao alternativa LOC-u.
  Prilagođavanje zapisa: Promjena formata zapisa (u BK)
  0XX – brisanje nepotrebnih polja ; razlike u polju 008 ; ISBN u američkim i britanskim izdanjima (4 ili više ISBN-a u jednoj knjizi) ; prilagodbe polja 040 ; dodavanje polja 007, 041 i 044 ; par riječi o UDK i DDK.
  1XX – demonstracija povezivanja na normativnu bazu ; demonstracija ispunjavanja obrasca na IKS-u za nove autore.
  2XX, 3XX, 5XX – napomene o tome koja polja se mijenjaju (prevode), koja ne ; opaska o korištenju polja 264 umjesto 260 u nekim zapisima sa engleskog govornog područja ; djela u svescima (LOC ne koristi višerazince) i kako im pristupiti.
  4XX – nakladničke cjeline ; izrađivati zapise za nakl. cjel. za strane knjige ili ne.
  6XX – ukratko o predmetnicama ; naglasiti da se engleske predmetnice ne mogu koristiti, ali da mogu poslužiti kao početna točka za određivanje predmetnica na hrvatskom.
  7XX – sekundarno autorstvo ; što s urednicima ; nastavak priče iz polja 1XX ; nastavak priče o nakl. cjelinama i djelima u svescima.
  LKR – kratka demostracija izrade polja LKR ; demonstracija izrade skraćenih zapisa za pojedine sveske.
  Polaznici:
  Mirna Vaupotić-Murati, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  Tatjana Kovač, Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu
  Lucija Martinić, Učiteljski fakultet, Zagreb
  Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
  Renata Stojaković, Hrvatski šumarski institut
  Blanka Ceković, Staroslavenskogi institut
  Martina Jurčić, Knjižnica Hrvatskog instituta za povijest
  Darija Pancirov, Knjižnica Hrvatskog instituta za povijest
  Petra Pancirov, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Ana Knežević Cerovski, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

  Oznaka tečaja: I.5.
  Naziv tečaja:
  Normativna baza NSK
  Datum i vrijeme:
  21.11.2016., 10:00 – 14:00
  Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
  Predavač/i:
  Mirjana Vujić
  , koordinatorica Odsjeka za normativni nadzor i predmetni sustav
  Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
  Sadržaj: Autorizirani podaci i normativna kontrola: priručnici, upute, smjernice za izradu preglednih kataložnih zapisa; normativna baza NSK i normativna kontrola; VIAF; format MARC 21; vrste i izrada preglednih zapisa. Kooperativna katalogizacija jedinstvenih pristupnica: program kooperativne katalogizacije, prijavnice; primjeri dobre prakse; pitanja i problemi.
  Edukacijski materijali:

  1. Normativna baza NSK. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Normativna-baza-NSK_29.4.2016._Cerovski_pdf.pdf

  Polaznici:
  Tečaj je otkazan u ovom terminu.

   

  2. NAPREDNI TEČAJEVI


  Oznaka tečaja: II.1.
  Naziv tečaja:
  Napredne funkcionalnosti modula Katalogizacija
  Datum i vrijeme:
  22.11.2016., 09:00 – 15:00
  Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
  Predavač/i: Nela Mrzljak, ključni knjižničar za modul Katalogizacija
  Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
  Sadržaj: Nepromjenljiva polja bibliografskog zapisa u modulu Katalogizacija: težište je na uvodnom polju i polju 008 i korelacijama s pojedinim poljima, zapisima i bazom. Veze među bibliografskim zapisima: izrada zapisa za višedijelnu omeđenu građu, zapisi gornje i donje razine i veze, izrada i povezivanje zapisa za izvornik i prijevod, izrada zapisa za prijevod anonimnog djela i za prijevod autorskog djela s težištem na jedinstvenom stvarnom naslovu, izrada i povezivanje zapisa za različita izdanja u istom mediju, izrada i povezivanje zapisa za izdanja u različitim medijima, izrada i povezivanje zapisa za matičnu jedinicu građe i popratnu građu, izrada analitičkih kataložnih jedinica kada zapis ima polja 1XX (autorska djela)  i kada zapis nema polja 1XX (anonimna djela).
  Izrada bibliografskog zapisa za elektroničku građu:

  1. a) Odabir formata BK, kôd a: tekstne i bibliografske baze podataka; dokumenti u Wordu, PDF-u, HTML-u; brojčani podaci u tabličnom ili nepromjenljivom obliku; književna djela, znanstvena djela, stručna djela, beletristika, ocjenski radovi itd.
  2. b) Odabir formata CF, kôd m: računalni softver (uključuje programe, igre, fontove); brojčani podaci; računalno upravljana multimedija; online sistemi ili servisi.

  Izrada bibliografskog zapisa udvostručavanjem: izrada novog zapisa polje po polje; izrada zapisa iz predloška; izrada zapisa proširivanjem iz predloška; izrada zapisa preuzimanjem iz baze NSK 01; uvoz zapisa. Izrada zapisa udvostručavanjem: prednosti i mane, najčešće greške, ispravan način udvostručavanja.
  Postupci u izradi bibliografskog zapisa: Provjera valjanosti, uređivanje zapisa, pronalaženje sličnih zapisa; potprogrami, brisanje, preimenovanje, podsjetnici, posebna polja.
  Polaznici:
  Vesna Borić, Stomatološki fakultet
  Marina Igrec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Jelena Viličić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Milka Vujanić, Građevinski fakultet
  Irena Galić Bešker, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Anka Ivanjek, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Ivan Kapec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Silvana Šehić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Marina Bilandžija, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Božana Knežević, Prirodoslovno matematički fakultet, Geografski odsjek
  Lucija Vežić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Suzana Dimovski, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

  Oznaka tečaja: II.2.
  Naziv tečaja:
  Servisi u modulu Cirkulacija
  Datum i vrijeme:
  23.11.2016., 09:00 – 15:00
  Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
  Predavač/i:
  Igor Baj,
  ključni knjižničar za modul Cirkulacija
  Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
  Sadržaj: Servisi u modulu cirkulacija: Uvod; Kartica „Admin“ – pristup, pojašnjenja; Način pokretanja izvješća; Dohvaćanje podataka; Mogućnost prebacivanja dohvaćenih podataka u MS Excel; Izvješće o zapisniku cirkulacije (cir-21); Izvješće o posudbi (cir-04); Opća statistika cirkulacije (cir-30); Posebna statistika cirkulacije prema vrsti aktivnosti (cir-31); Sažetak cirkulacije po korisniku (cir-37); Inventarni popis (item-07); Obrazac za opći dohvat (ret-adm-01); Podsjetnici (cir-10); Obnova posuđenih primjeraka (cir-08); Popis korisnika (cir-05); Izvješće o vraćenim ‘Izgubljenim’ i ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-16); Izvješće o ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-19); Izvješće o gotovinskim transakcijama (cash-02); Izvješće o zaprimljenim uplatama (cash-03); Izvješće o nedostupnim primjercima (ret-item-02); Popis određenog inventara (item-01); Provjera građe prema smještaju na polici (item-04); Popis građe razvrstan prema signaturi (item-05); Označavanje inventara (item-08). Primjerci: Procesni statusi; Otpis građe; Statistike.
  Edukacijski materijali:

  1. Sadržaj edukacije. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-cirkulacija-23-i-25-11-2016-program.pdf
  2. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-cirkulacija-23-i-25-11-2016-upute.pdf

  Polaznici:
  Gordana Stubičan Ladešić, PMF-Fizički odsjek, Središnja knjižnica za fiziku
  Iva Vrkić, PMF-Geofizički odsjek, Središnja knjižnica za geofiziku
  Sanja Vujnović, Knjižnica Metalurškog fakulteta
  Milka Vujanić, Građevinski fakultet
  Petra Gašparac, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  Oznaka tečaja: II.3.
  Naziv tečaja:
  Pretraživanje normativne baze
  Datum i vrijeme:
  24.11.2016., 10:00 – 15:00
  Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
  Predavač/i: Suzana Dimovski, ključni knjižničar za modul Katalogizacija – predmetni sustav
  Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
  Sadržaj: Uvod u modul Katalogizacija – GUI sučelje. Tabulator za pretraživanje: Navigacija; Parametri pretraživanja; Pregled rezultata pretraživanja. Pristupanje zapisima u modulu: Pronalaženje (ključne riječi) (Find); Pretraživanje (Browse). Odabir pretraživanja: Napredno pretraživanje;     Pretraživanje u više baza; Pretraživanje po više polja. Prikaz rezultata pretraživanja: Cjeloviti + poveznica; MARC oznake polja; MARC prikaz. Opcije punog prikaza zapisa. Predmetni sustav nskps – polja formata MARC 21 za pregledne zapise (obvezna polja, odrednice, uputnice, napomene). Pretraživanje i izrada predmetnih odrednica u formatu MARC21 s naglaskom na tematske odrednice – vodeće i dodatne. Slaganje predmetnih odrednica u složenoj odrednici u bibliografskoj bazi. Dodjeljivanje UDK oznaka. Hrvatski UDK Online i UDK normativa. Primjeri iz prakse NSK.
  Polaznici:
  Vesna Borić, Stomatološki fakultet
  Lucija Martinić, Učiteljski fakultet, Zagreb
  Blanka Ceković, Staroslavenskogi institut
  Ivan Kapec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  Martina Jurčić, Knjižnica Hrvatskog instituta za povijest
  Darija Pancirov, Knjižnica Hrvatskog instituta za povijest


  Oznaka tečaja: II.4.
  Naziv tečaja:
  Servisi u modulu Cirkulacija
  Datum i vrijeme:
  25.11.2016., 09:00 – 15:00
  Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
  Predavač/i:
  Igor Baj,
  ključni knjižničar za modul Cirkulacija
  Namjena: Knjižničarima iz sustava NSK
  Sadržaj: Servisi u modulu cirkulacija: Uvod; Kartica „Admin“ – pristup, pojašnjenja; Način pokretanja izvješća; Dohvaćanje podataka; Mogućnost prebacivanja dohvaćenih podataka u MS Excel; Izvješće o zapisniku cirkulacije (cir-21); Izvješće o posudbi (cir-04); Opća statistika cirkulacije (cir-30); Posebna statistika cirkulacije prema vrsti aktivnosti (cir-31); Sažetak cirkulacije po korisniku (cir-37); Inventarni popis (item-07); Obrazac za opći dohvat (ret-adm-01); Podsjetnici (cir-10); Obnova posuđenih primjeraka (cir-08); Popis korisnika (cir-05); Izvješće o vraćenim ‘Izgubljenim’ i ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-16); Izvješće o ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-19); Izvješće o gotovinskim transakcijama (cash-02); Izvješće o zaprimljenim uplatama (cash-03); Izvješće o nedostupnim primjercima (ret-item-02); Popis određenog inventara (item-01); Provjera građe prema smještaju na polici (item-04); Popis građe razvrstan prema signaturi (item-05); Označavanje inventara (item-08). Primjerci: Procesni statusi; Otpis građe; Statistike.
  Edukacijski materijali:

  1. Sadržaj edukacije. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-cirkulacija-23-i-25-11-2016-program.pdf
  2. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-cirkulacija-23-i-25-11-2016-upute.pdf

  Polaznici:
  Suzana Dimovski, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
   

  Arhiva edukacija:

 • Program redovne edukacije 24.4.-19.5.2016.