Redovna edukacija za rad u sustavu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira redovni godišnji program edukacije za rad u nacionalnom knjižnično-informacijskom sustavu BUKI. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao središnja knjižnica sustava osigurava stručnu, tehničku i administrativnu podršku radu svih članica sustava, u okviru koje i redovitu edukaciju za rad u zajedničkom knjižničnom programu.

elektronička učionicaProgram redovne godišnje edukacije namijenjen je svim članicama knjižnično-informacijskog sustava BUKI. Tečajevi se održavaju prema utvrđenom godišnjem rasporedu održavanja tečajeva objavljenom na mrežnom portalu. Tečajevi su podijeljeni na osnovne i napredne, a godišnji program edukacije sadrži ukupno jedanaest tečajeva. Osnovni tečajevi pružaju uvid u osnove rada u programskim modulima, a namijenjeni su početnicima u radu s knjižničnim programom Aleph. Godišnji program sadrži sedam osnovnih tečajeva. Cilj naprednih tečajeva je usvajanje znanja o novim ili složenijim funkcionalnostima knjižničnog programa Aleph te specifičnim procesima rada. Napredni tečajevi namijenjeni su iskusnim korisnicima knjižničnog programa Aleph. Godišnji program edukacije sadrži četiri napredna tečaja.

Tečajevi se održavaju u elektroničkoj učionici na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prema naznačenom rasporedu održavanja edukacije.

Optimalan broj polaznika po tečaju je od 5 do 20.

Predavači godišnjeg programa edukacije su redaktori, ključni i sistemski knjižničari Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Po sudjelovanju u programu edukacije polaznicima se uručuju potvrde o sudjelovanju u programu edukacije za rad u knjižnično-informacijskom sustavu BUKI. Redovna godišnja edukacija besplatna je za sve knjižnice članice knjižnično-informacijskog sustava BUKI sukladno utvrđenjima iz Sporazuma o uređivanju odnosa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i sudionika u integriranom knjižničnom sustavu temeljenom na zajedničkom knjižničnom programu.

Popunjeni obrazac za prijavu na tečaj molimo pošaljite na e-mail dmachala@nsk.hr

Datum održavanja edukacije: 24.4-19.5.2016.

Cjeloviti program


Raspored održavanja edukacije:

OSNOVNI TEČAJEVI

Oznaka tečaja: I.1.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Nabava
Datum i vrijeme: 25.4.2016
., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Predavač: Mario Krajna, ključni knjižničar za modul Nabava
Sadržaj: Navigacija u modulu nabave. Upravljanje zapisima o primjerku i zapisima o posjedovanju.
Polaznici:
Sanja Vujnović, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet
Silvana Šehić, Prirodoslovno-matematički fakultet
Božana Knežević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
Ana Babić, Središnja medicinska knjižnica
Ines Blazinarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Maja Vračević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vinka Tresić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu


Oznaka tečaja: 1.2.
Naziv tečaja:
Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija
Datum i vrijeme:
26.4.2016., 9:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
Predavač: Igor Baj, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
Sadržaj: Uvod u GUI cirkulacije: Prijava / odjava; Alatne trake, izbornici, ikone/tipke u modulu; Tipovi baza; Naputci; Mrežna dokumentacija i upute na portalu IKS. Korisnici: Pronalaženje postojećeg korisničkog zapisa; Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik); Registracija korisnika; kreiranje novog korisničkog zapisa; Korisnički statusi. Primjerci: Pronalazak primjerka / jednostavno pretraživanje; Navigacija kroz modul: kartica Item (primjerak); Status primjerka i procesni status primjerka. Posudba i razduživanje građe: Postavke; Postupak zaduživanja građe; Rok vraćanja građe; Navigacija kroz modul: kartica Loan (posudba); Navigacija kroz modul: kartica Return (razduživanje); Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik). WebPAC: Korisnička prijava. Ostalo: Korištenje građe u čitaonici (In house use); Tiskanje (zadužnice, razdužnice, popisi zadužene građe); Elektroničko slanje poruka kroz modul; Financijsko izvješće; Skraćena katalogizacija.
Edukacijski materijali:

  1. Sadržaj edukacije. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Funkcionalni-rad-u-modulu-Cirkulacija-osnovni-tecaj-26.4.2016.-program.pdf
  2. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Funkcionalni-rad-u-modulu-Cirkulacija-osnovni-tecaj-26.4.2016.-prezentacija.pdf
  3. Vježbe. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Funkcionalni-rad-u-modulu-Cirkulacija-osnovni-tecaj-26.4.2016.-vjezbe.pdf

Polaznici:
Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
Gordana Stubičan Ladešić, Prirodoslovno-matematički fakultet
Iva Vrkić, Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Petra Gašparac, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zdenka Kuri, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ana Babić, Središnja medicinska knjižnica
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: 1.2.1.
Naziv tečaja:
Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija
Datum i vrijeme:
5.5.2016., 9:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Namjena: Knjižničarima iz sustava NSK
Predavač: Igor Baj, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
Sadržaj: Uvod u GUI cirkulacije: Prijava / odjava; Alatne trake, izbornici, ikone/tipke u modulu; Tipovi baza; Naputci; Mrežna dokumentacija i upute na portalu IKS. Korisnici: Pronalaženje postojećeg korisničkog zapisa; Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik); Registracija korisnika; kreiranje novog korisničkog zapisa; Korisnički statusi. Primjerci: Pronalazak primjerka / jednostavno pretraživanje; Navigacija kroz modul: kartica Item (primjerak); Status primjerka i procesni status primjerka. Posudba i razduživanje građe: Postavke; Postupak zaduživanja građe; Rok vraćanja građe; Navigacija kroz modul: kartica Loan (posudba); Navigacija kroz modul: kartica Return (razduživanje); Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik). WebPAC: Korisnička prijava. Ostalo: Korištenje građe u čitaonici (In house use); Tiskanje (zadužnice, razdužnice, popisi zadužene građe); Elektroničko slanje poruka kroz modul; Financijsko izvješće; Skraćena katalogizacija.
Polaznici:
Maja Vračević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vinka Tresić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Inja Cahun, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Martina Ferenščak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivana Majer, Središnja medicinska knjižnica
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu


Oznaka tečaja: I.3.
Naziv tečaja:
Osnove funkcionalnog rada u modulu Katalogizacija
Datum i vrijeme:
27.4.2016., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Predavač/i: Sonja Pigac, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Anita Marin, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Sadržaj: Otvaranje modula katalogizacije. Sučelje u modulu (okna, trake, graničnici). Glavna kartica: Kartica zapisa ili katalogizacije, Vrste zapisa (bibliografski, normativni, zapisi o posjedovanju, administrativni); Pristup zapisima (pretraživanjem, izravnim unosom); Kartica pretraživanja (pretraži, pregledaj, prikaži): Čvor Pretraži, Čvor Pregledaj; Otvaranje zapisa: Lokalno pohranjeni zapisi, Zapisi pohranjeni na poslužitelju; Izrada zapisa: Izrada zapisa postupkom novog zapisa, Izrada zapisa proširenjem iz predloška; Postupak pretraživanja i unosa pristupnica u bibliografski zapis; Pohrana zapisa (lokalno i na poslužitelj); Pregled zapisa u radnom sučelju i na webu; Veze u Alephu.
Vježbe iz pretraživanja zapisa, izrade zapisa pomoću novog zapisa i predložaka, pohrane zapisa, izrada zapisa za omeđenu jedinicu građe, za omeđenu jedinicu građe u više dijelova, izrada zapisa gornje razine, izrada zapisa donje razine, izrada zapisa koji je dio numerirane i nenumerirane nakladničke cjeline.
Polaznici:
Sanja Vujnović, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet
Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
Silvana Šehić, Prirodoslovno-matematički fakultet
Maja Fehir, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Ana Lukin Šimunek, Knjižnica Središnjice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Lucija Martinić, Knjižnica Središnjice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Monika Berać, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek u Petrinji Knjižnica
Božana Knežević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
Ivana Majer, Središnja medicinska knjižnica
Ana Babić, Središnja medicinska knjižnica
Matija Katulić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Jelena Bolkovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Marijan Šember, Središnja medicinska knjižnica
Maja Kličarić, Veleučilište u Karlovcu
Ines Blazinarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Maja Vračević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivana Čadovska, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana-Marija Tkalčić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vedrana Čavajda, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vinka Tresić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Marina Igrec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu


Oznaka tečaja: I.4.
Naziv tečaja:
Osnove pretraživanja baza i preuzimanje zapisa
Datum i vrijeme:
28.4.2016., 09:00 – 13:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
Predavač/i: Elza Erdelji, redaktor
Sadržaj: Pretraživanje baze NSK01. Pretraživanje baze LOC. Preuzimanje zapisa iz NSK01 baze: jednorazinski zapis; višerazinski zapis; zapis nakladničke cjeline; zapis za publikaciju objavljenu u nakladničkoj cjelini.
Edukacijski materijali: https://iks.nsk.hr/download/Preuzimanje_zapisa_iz_NSK_24042014.pdf
Polaznici:
Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
Mirna V. Murati, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Silvana Šehić, Prirodoslovno-matematički fakultet
Ana Lukin Šimunek, Knjižnica Središnjice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Lucija Martinić, Knjižnica Središnjice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Monika Berać, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek u Petrinji Knjižnica
Božana Knežević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
Ivana Majer, Središnja medicinska knjižnica
Ana Babić, Središnja medicinska knjižnica
Maja Kličarić, Veleučilište u Karlovcu
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu


Oznaka tečaja: I.5.
Naziv tečaja:
Normativna baza NSK
Datum i vrijeme:
29.4.2016., 10:00 – 14:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
Predavač/i: Ana Knežević Cerovski, redaktor normativne baze
Petra Pancirov, ključni knjižničar za modul Katalogizacija – autorske odrednice
Sadržaj: Autorizirani podaci i normativna kontrola: priručnici, upute, smjernice za izradu preglednih kataložnih zapisa; normativna baza NSK i normativna kontrola; VIAF; format MARC 21; vrste i izrada preglednih zapisa. Kooperativna katalogizacija jedinstvenih pristupnica: program kooperativne katalogizacije, prijavnice; primjeri dobre prakse; pitanja i problemi.
Edukacijski materijali:
1.
Normativna baza NSK. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Normativna-baza-NSK_29.4.2016._Cerovski_pdf.pdf
Polaznici:
Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
Snježana Ivanović, Institut za razvoj i međunarodne odnose IRMO
Ana Lukin Šimunek, Knjižnica Središnjice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Lucija Martinić, Knjižnica Središnjice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Monika Berać, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek u Petrinji Knjižnica
Ivana Majer, Središnja medicinska knjižnica
Ana Babić, Središnja medicinska knjižnica
Andrea Zabjan Bogut, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Mirna V. Murati, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu


NAPREDNI TEČAJEVI

Oznaka tečaja: II.1.
Naziv tečaja:
Napredne funkcionalnosti modula Katalogizacija
Datum i vrijeme:
2.5.2016., 09:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Seminarska dvorana NSK
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Predavač/i: Nela Mrzljak, ključni knjižničar za modul Katalogizacija
Sadržaj: Nepromjenljiva polja bibliografskog zapisa u modulu Katalogizacija: težište je na uvodnom polju i polju 008 i korelacijama s pojedinim poljima, zapisima i bazom. Veze među bibliografskim zapisima: izrada zapisa za višedijelnu omeđenu građu, zapisi gornje i donje razine i veze, izrada i povezivanje zapisa za izvornik i prijevod, izrada zapisa za prijevod anonimnog djela i za prijevod autorskog djela s težištem na jedinstvenom stvarnom naslovu, izrada i povezivanje zapisa za različita izdanja u istom mediju, izrada i povezivanje zapisa za izdanja u različitim medijima, izrada i povezivanje zapisa za matičnu jedinicu građe i popratnu građu, izrada analitičkih kataložnih jedinica kada zapis ima polja 1XX (autorska djela) i kada zapis nema polja 1XX (anonimna djela).
Izrada bibliografskog zapisa za elektroničku građu:

  1. a) Odabir formata BK, kôd a: tekstne i bibliografske baze podataka; dokumenti u Wordu, PDF-u, HTML-u; brojčani podaci u tabličnom ili nepromjenljivom obliku; književna djela, znanstvena djela, stručna djela, beletristika, ocjenski radovi itd.
  2. b) Odabir formata CF, kôd m: računalni softver (uključuje programe, igre, fontove); brojčani podaci; računalno upravljana multimedija; online sistemi ili servisi. Izrada bibliografskog zapisa udvostručavanjem: izrada novog zapisa polje po polje; izrada zapisa iz predloška; izrada zapisa proširivanjem iz predloška; izrada zapisa preuzimanjem iz baze NSK 01; uvoz zapisa. Izrada zapisa udvostručavanjem: prednosti i mane, najčešće greške, ispravan način udvostručavanja.
    Postupci u izradi bibliografskog zapisa: Provjera valjanosti, uređivanje zapisa, pronalaženje sličnih zapisa; potprogrami, brisanje, preimenovanje, podsjetnici, posebna polja.

Polaznici:
Milena Marinić Čuljak, Knjižnica Instituta za filozofiju
Blanka Ceković, Knjižnica Staroslavenskog instituta
Sanja Vujnović, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet
Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
Mirna V. Murati, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Tajana Meštrović, Knjižnica šumarskog fakulteta
Martina Jurčić, Hrvatski institut za povijest
Zdenka Kuri, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Goran Galinec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Ana Lukin Šimunek, Knjižnica Središnjice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Lucija Martinić, Knjižnica Središnjice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Monika Berać, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek u Petrinji Knjižnica
Maja Štignjedec, Hrvatsko katoličko sveučilište
Matija Katulić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Andrea Zabjan Bogut, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Maja Kličarić, Veleučilište u Karlovcu
Dijana Đuran, Knjižnica Instituta za fiziku
Leda Gluščević Tomić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ljudevit Šatović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Nada Mihaljević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vesna Kovačić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Marija Keča, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Marina Stanić Palašti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ines Blazinarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Maja Vračević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Marija Prlić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vinka Tresić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Gordana Tatalović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana Šafran, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Jelena Paurić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Marina Igrec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu


Oznaka tečaja: II.2.
Naziv tečaja:
Servisi u modulu Cirkulacija
Datum i vrijeme:
3.5.2016., 09:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
Predavač/i: Igor Baj, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
Sadržaj: Servisi u modulu cirkulacija: Uvod; Kartica „Admin“ – pristup, pojašnjenja; Način pokretanja izvješća; Dohvaćanje podataka; Mogućnost prebacivanja dohvaćenih podataka u MS Excel; Izvješće o zapisniku cirkulacije (cir-21); Izvješće o posudbi (cir-04); Opća statistika cirkulacije (cir-30); Posebna statistika cirkulacije prema vrsti aktivnosti (cir-31); Sažetak cirkulacije po korisniku (cir-37); Inventarni popis (item-07); Obrazac za opći dohvat (ret-adm-01); Podsjetnici (cir-10); Obnova posuđenih primjeraka (cir-08); Popis korisnika (cir-05); Izvješće o vraćenim ‘Izgubljenim’ i ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-16); Izvješće o ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-19); Izvješće o gotovinskim transakcijama (cash-02); Izvješće o zaprimljenim uplatama (cash-03); Izvješće o nedostupnim primjercima (ret-item-02); Popis određenog inventara (item-01); Provjera građe prema smještaju na polici (item-04); Popis građe razvrstan prema signaturi (item-05); Označavanje inventara (item-08). Primjerci: Procesni statusi; Otpis građe; Statistike.
Edukacijski materijali:
1.
Sadržaj tečaja. URL: https://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Funkcionalni-rad-u-modulu-Cirkulacija-napredni-tecaj-3.5.2016.-program.pdf

Polaznici:
Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
Tajana Meštrović, Knjižnica šumarskog fakulteta
Tomislav Murati, Hrvatsko katoličko sveučilište
Helena Markulin, Središnja medicinska knjižnica
Maja Štignjedec, Hrvatsko katoličko sveučilište
Jelena Bolkovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Andrea Zabjan Bogut, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Tamara Krajna, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Marijan Šember, Središnja medicinska knjižnica
Dijana Đuran, Knjižnica Instituta za fiziku
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu


Oznaka tečaja: II.3.
Naziv tečaja:
Pretraživanje normativne baze
Datum i vrijeme: 4.5.2016., 09:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Seminarska dvorana NSK
Namjena:
Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Predavač/i: Suzana Dimovski, ključni knjižničar za modul Katalogizacija – predmetni sustav
Sadržaj: Uvod u modul Katalogizacija – GUI sučelje. Tabulator za pretraživanje: Navigacija; Parametri pretraživanja; Pregled rezultata pretraživanja. Pristupanje zapisima u modulu: Pronalaženje (ključne riječi) (Find); Pretraživanje (Browse). Odabir pretraživanja: Napredno pretraživanje; Pretraživanje u više baza; Pretraživanje po više polja. Prikaz rezultata pretraživanja: Cjeloviti + poveznica; MARC oznake polja; MARC prikaz. Opcije punog prikaza zapisa. Predmetni sustav nskps – polja formata MARC 21 za pregledne zapise (obvezna polja, odrednice, uputnice, napomene). Pretraživanje i izrada predmetnih odrednica u formatu MARC21 s naglaskom na tematske odrednice – vodeće i dodatne. Slaganje predmetnih odrednica u složenoj odrednici u bibliografskoj bazi. Dodjeljivanje UDK oznaka. Hrvatski UDK Online i UDK normativa. Primjeri iz prakse NSK.
Polaznici:
Sanja Vujnović, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet
Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
Mirna V. Murati, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Ana Lukin Šimunek, Knjižnica Središnjice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Lucija Martinić, Knjižnica Središnjice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Andrea Zabjan Bogut, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Dijana Đuran, Knjižnica Instituta za fiziku
Ivana Majer, Središnja medicinska knjižnica
Leda Gluščević Tomić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ljudevit Šatović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Nada Mihaljević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vesna Kovačić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Marina Stanić Palašti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tatjana Mihalić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ines Blazinarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Maja Vračević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vinka Tresić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Petra Podhorsky Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu


Oznaka tečaja: II.4.
Naziv tečaja:
Servisi u modulu Cirkulacija
Datum i vrijeme:
6.5.2016., 09:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Namjena: Knjižničarima iz sustava NSK
Predavač/i: Igor Baj, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
Sadržaj: Servisi u modulu cirkulacija: Uvod; Kartica „Admin“ – pristup, pojašnjenja; Način pokretanja izvješća; Dohvaćanje podataka; Mogućnost prebacivanja dohvaćenih podataka u MS Excel; Izvješće o zapisniku cirkulacije (cir-21); Izvješće o posudbi (cir-04); Opća statistika cirkulacije (cir-30); Posebna statistika cirkulacije prema vrsti aktivnosti (cir-31); Sažetak cirkulacije po korisniku (cir-37); Inventarni popis (item-07); Obrazac za opći dohvat (ret-adm-01); Podsjetnici (cir-10); Obnova posuđenih primjeraka (cir-08); Popis korisnika (cir-05); Izvješće o vraćenim ‘Izgubljenim’ i ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-16); Izvješće o ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-19); Izvješće o gotovinskim transakcijama (cash-02); Izvješće o zaprimljenim uplatama (cash-03); Izvješće o nedostupnim primjercima (ret-item-02); Popis određenog inventara (item-01); Provjera građe prema smještaju na polici (item-04); Popis građe razvrstan prema signaturi (item-05); Označavanje inventara (item-08). Primjerci: Procesni statusi; Otpis građe; Statistike.
Polaznici:
Inja Cahun, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Martina Ferenščak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Maja Vračević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vinka Tresić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivana Majer, Središnja medicinska knjižnica
Irena Pilaš, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Mira Bačić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagreb
Blaženka Peradenić-Kotur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica


Oznaka tečaja: II.5.
Naziv tečaja:
Pretraživanje baze NSK i postupak kopiranja zapisa
Datum i vrijeme:
9.5.2016., 10:00 – 14:00
Mjesto održavanja: Seminarska učionica NSK
Namjena: Knjižničarima iz sustava NSK
Predavač/i: Elza Erdelji, redaktor
Sadržaj: Pretraživanje baze NSK01. Postupak kopiranja zapisa.
Polaznici:
Ines Blazinarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Andreja Rendulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Maja Vračević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Marija Prlić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vinka Tresić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Gordana Tatalović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivanka Zdrilić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu


Oznaka tečaja: II.6.

Naziv tečaja: Normativna baza NSK
Datum i vrijeme: 19.5.2016., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Seminarska dvorana NSK
Namjena: Knjižničarima iz sustava NSK
Predavač/i: Ana Knežević Cerovski, redaktor normativne baze
Petra Pancirov, ključni knjižničar za modul Katalogizacija – autorske odrednice
Sadržaj: Normativna baza NSK (imena): priručnici, upute, smjernice za izradu preglednih kataložnih zapisa; normativna baza NSK (imena) i normativna kontrola; VIAF; format MARC21 Authority; vrste i izrada preglednih zapisa, izvori podataka, validacija normativnih zapisa u bibliografskoj bazi, pojavnost pogrešaka pri izradi normativnih zapisa s primjerima iz prakse.
Polaznici:
Marina Stanić Palašti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ines Blazinarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Sanja Zvonar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivan Miočić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Anka Ivanjek, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lidija Ermakora, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Marija Brekalo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Marina Igrec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana Strinavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Josip Šebalj, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Leda Tomić Gluščević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ljudevit Šatović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Iva Plejić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vesna Šišul, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elia Ekinović Micak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Roko Pešić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Dubravka Jelić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Sandra Perić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Dalija Horaček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Božana Krajinović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Mirjam Lopina, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Jelena Prlić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivan Kapec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vinka Tresić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivona Latinović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Anita Marin, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu