INTEGRIRANI KNJIŽNIČNI SUSTAV
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 6164 005
URL: https://iks.nsk.hr
E-mail: iks@nsk.hr

Sustav za podršku: https://iks.nsk.hr/podrska

Savjetnica za knjižnično-informacijski sustav:
dr. sc. Dijana Machala, znanstvena suradnica

Diplomirani knjižničar za knjižnično-informacijski sustav u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo:
Maja Veić Božulić, mag. bibl.

Članice sustava

Povjerenstvo za planiranje razvoja integriranog knjižničnog sustava Aleph
Tanja Buzina, knjižničarska savjetnica (predsjednica Povjerenstva)
dr. sc. Tamara Krajna
dr. sc. Lea Škorić, knjižničarska savjetnica
mr. sc. Tomislav Murati
dr. sc. Dijana Machala, znanstvena suradnica
dr. sc. Marko Orešković
Igor Baj

Povjerenstvo za knjižnični sustav u NSK
dr. sc. Dijana Machala (predsjednica Povjerenstva)
Tanja Buzina, knjižničarska savjetnica
mr. sc. Sonja Pigac, knjižničarska savjetnica
dr. sc. Lobel Machala, knjižničarski savjetnik
dr. sc. Vesna Golubović, knjižničarska savjetnica
dr. sc. Sofija Klarin Zadravec
dr. sc. Kristina Romić
dr. sc. Marko Orešković
Ana Knežević Cerovski, viša knjižničarka
Igor Baj

Sistemska analitičarka:
Sanela Karabašić

Radna grupa za format MARC format:
Elia Ekinović, viša knjižničarka (koordinator Radne grupe i redaktor)

Matična služba za visokoškolske knjižnice::
Goranka Mitrović, knjižničarska savjetnica

Webmaster:
Filip Lončar

Arhiva