INTEGRIRANI KNJIŽNIČNI SUSTAV
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 6164 005
Fax: +385 1 6164 186
URL: https://iks.nsk.hr
E-mail: iks@nsk.hr

Sustav za podršku: https://iks.nsk.hr/podrska

Savjetnica za knjižnično-informacijski sustav:
Dr. sc. Dijana Machala, znanstvena suradnica

Članice sustava

Povjerenstvo za planiranje razvoja integriranog knjižničnog sustava Aleph
Tanja Buzina – predsjednica Povjerenstva
Dr.sc. Tamara Krajna
Dr.sc. Lea Škorić
Mr.sc. Tomislav Murati
Dr.sc. Dijana Machala
Igor Baj
Marko Orešković

Povjerenstvo za knjižnični sustav u NSK
Dr. sc. Dijana Machala – predsjednica Povjerenstva
Tanja Buzina, prof.
Mirjana Vujić, prof.
Mr. sc. Sonja Pigac Ljubi
Dr. sc. Lobel Machala
Mr. sc. Vesna Golubović
Dr. sc. Sofija Klarin Zadtavec
Nela Mrzljak
Mr. sc. Kristina Romić
Ana Knežević Cerovski
Igor Baj
Marko Orešković

Sistemski analitičar:
Jakob Sobota

Radna grupa za format MARC format:
Elia Ekinović, prof., koordinator Radne grupe

Matična služba za visokoškolske knjižnice:
Dr. sc. Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica

Webmaster:
Filip Lončar

Arhiva