Institut za arheologiju

Web stranica

Katalog

Adresa:
Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb

Voditeljica knjižnice:
Lea Bakić, prof., mag. bibl.
Telefon: 01/481-9660

O knjižnici:

Knjižnica Instituta za arheologiju specijalna je knjižnica namijenjena prvenstveno potrebama znanstveno-istraživačkog rada djelatnika Instituta i suradnika. Samostalna je ustrojbena jedinica Instituta koja nabavlja, obrađuje, čuva i daje na korištenje knjižničnu građu iz područja humanističkih i društvenih znanosti, s naglaskom na polje arheologije. Fond knjižnice čini literatura s područja nacionalne arheologije, opće arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti, arhitekture i dr.
Knjižnica pohranjuje monografije, zbornike, kataloge izložbi, referentnu građu, doktorske disertacije, magistarske radnje, zbirku posebnih otisaka (separata), serijske publikacije. Dio fonda knjižnice čine stručne biblioteke iz ostavština uglednih znanstvenika, poput biblioteke Mate Suića, te separati i katalozi izložbi Cvite Fiskovića.
Knjižnica Instituta za arheologiju održava razmjenu publikacija s više stotina domaćih i stranih srodnih ustanova.