Središnja geološka knjižnica

Web stranica

Katalog

Adresa:

Horvatovac 102 A, 10000 Zagreb

Kontakt:

Email: dvujicic@geol.pmf.hr

Tel: 01/ 4606 474

Fax: 01/ 4606 081

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: 9:00 – 15:00 h

Djelatnici:

Danica Vujičić, dipl. bibl., voditeljica

O knjižnici:

Središnja geološka knjižnica namijenjena je prvenstveno studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, no dostupna je svima zainteresiranima za korištenje. Korisnici imaju otvoren pristup knjižničnom fondu koji pokriva relevantnu građu iz šireg područja geologije, uključujući paleontologiju, mineralogiju, petrologiju, geokemiju…

Fond knjižnice sadrži oko 15.000 primjeraka stručnog i nastavnog materijala: knjige, udžbenike, priručnike i referentnu literaturu (enciklopedije, rječnici, leksikoni, bibliografije), 300 naslova domaćih i stranih stručnih časopisa, oko 4.500 geoloških i topografskih karata i tumača, diplomske, magistarske radove te doktorske disertacije i ostali nastavni materijal.

Izvor

Kako do nas: