Brodarski institut
p.p. 52
Avenija V. Holjevca 20
10020 Zagreb
 
Voditelj knjižnice:  Vesna Špac
Tel: 01/6504-407, 6522-013
Fax: 01/6504-407
 
e-mail: biblio@hrbi.hr
URL: http://www.hrbi.hr/index.php?page=library
 
Katalog knjižnice