Knjižnica Hrvatskog instituta za povijest

Web stranica

Katalog

Adresa:

Opatička 10, 10000 Zagreb

Kontakt:

Email:  dpancirov@isp.hr

Tel: 01/4851-721

Radno vrijeme:

8.00h – 16.00h

Djelatnici:

Darija Pancirov, prof., voditeljica

Martina Štivojević, prof.

O knjižnici:

Knjižnica Hrvatskog instituta za povijest osnovana je 1962. godine.

Fond knjižnice pokriva područje društveno-humanističkih znanosti, s posebnim naglaskom na noviju povijest. Budući da je knjižnica utemeljena kao knjižnica tadašnjeg Instituta za historiju radničkog pokret Hrvatske dio fonda tematski je usko vezan uz to razdoblje.

Danas knjižnica ima oko 60.000 svezaka. Fond obuhvaća odjel knjiga i odjel časopisa. Knjižnica vodi razmjenu časopisa u izdanju Instituta (Časopis za suvremenu povijest, Povijesni prilozi, Review of Croatian History) sa srodnim institucijama u domovini i inozemstvu na 189 adresa (78 stranih i 113 domaćih).

Značajan dio fonda čine i ostavštine uglednih znanstvenika/povjesničara dr. Jere Jareba i dr. Božidara Ivanuša, te ostavština zbirke knjiga i časopisa pokojnih zaposlenika Instituta dr. Ivana Jelića i dr. Fikrete Butić-Jelić. Posebna dragocjenost fonda su brojne i danas rijetke brošure.

Knjižnica je zatvorenog tipa te je fond prvenstveno namijenjen znanstvenicima Instituta. Međutim, rado izlazimo ususret i drugim znanstvenim djelatnicima kada nas zamole za uslugu.

Izvor

Kako do nas: