Središnja kemijska knjižnica

Web stranica

Katalog

Adresa:

Horvatovac 102A, 10000 Zagreb

Kontakt:

Email: skk@chem.pmf.hr

Tel. 01/460-6471; 01/460-6472
Fax. 01/460-6131 (naznačiti za SKK)

Radno vrijeme:

ponedjeljak – četvrtak: 9.00 – 19.00 sati

petak: 9.00-16.00 sati

Djelatnici:

Zdenka Kuri, voditeljica

Branka Maravić

O knjižnici:

Centralnu kemijsku biblioteku (sada Središnja kemijska knjižnica) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovao je prof. Božo Težak, 1946. godine u sklopu Fizičko-kemijskog instituta.

Nastala je spajanjem knjižničnog fonda Knjižnice Fizičko-kemijskog instituta, danas Zavoda za fizikalnu kemiju i Knjižnice Hrvatskoga kemijskog društva (koje razmjenom za časopis Croatica Chemica Acta nadopunjuje njen knjižnični fond), a 1989. administrativno su joj pripojene i preostale tri zavodske knjižnice Kemijskog odsjeka: Biblioteka Zavoda za organsku kemiju i biokemiju (utemeljena 1884. god.), Biblioteka Zavoda za opću i anorgansku kemiju (1952. god.), Biblioteka Zavoda za analitičku kemiju (1963. god.) smještene na različijtim lokacijama.

Knjižnični fond, dislociran po pojedinim zavodima, u potpunosti je objedinjen u rujnu 2005., nakon dugo očekivanog preseljenja Kemijskog odsjeka, a time i Središnje kemijske knjižnice u novu zgradu na Horvatovcu.

Središnja kemijska knjižnica jedna je od većih kemijskih knjižnica u Hrvatskoj, a svojim fondom pokriva područje kemije te djelomično fizike, matematike, biologije, kemijskog inženjerstva i tehnologije, medicine i drugih srodnih znanosti. Kao visokoškolska knjižnica otvorenog tipa prvenstveno je namijenjena znanstveno-nastavnom osoblju Kemijskog odsjeka, studentima kemije svih stupnjeva, ali i ostalim djelatnicima i studentima matičnog fakulteta, srodnih fakulteta i instituta, istraživačima iz kemijske i srodnih industrija, odnosno svim potencijalnim korisnicima.

Izvor

Kako do nas: