Knjižnica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Web stranica

Katalog

Adresa:

Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

Kontakt:

Email: pgasparac@pharma.hr

Tel: 01/6394 420

Fax: 01/6394 400 (molimo naznačite “za knjižnicu”)

Radno vrijeme:

Čitaonica: ponedjeljak – petak: 8-18 sati

Studentska posudba: ponedjeljak – petak: 8-18 sati

Djelatnici:

Petra Gašparac, prof., viši knjižničar, voditeljica

Maja Fehir, bacc. oec., knjižničarski tehničar

O knjižnici:

Knjižnica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prikuplja knjižničnu građu s područja farmacije i medicinske biokemije, a zbog interdisciplinarnosti tih struka zastupljen je i određen broj publikacija iz prirodnih i medicinskih znanosti. Knjižnica je prvenstveno namijenjena studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Fakulteta, no informacije i usluge vezane uz fond knjižnice može dobiti svaki zainteresirani korisnik.

Osnutkom Farmaceutskog fakulteta 1945. godine osnovana je i Centralna knjižnica, no organiziranje se počelo provoditi tek 1948. godine. Smještena je u prizemlju zgrade koja je sjedište Fakulteta, u Ulici Ante Kovačića 1. Zbog dislociranosti pojedinih fakultetskih zavoda dio fonda nalazi se i na lokacijama: Schrottova 39 (botanika, mikrobiologija), Domagojeva 2 (medicinska biokemija, farmakologija, kemija prehrane) i Marulićev trg 20 (farmakognozija), no podaci o cjelokupnom knjižničnom fondu centralizirani su. Knjižnični fond čine knjige, časopisi, diplomski, magistarski i doktorski radovi, radovi članova Fakulteta te stari rukopisi i knjige, među kojima je posebno vrijedna zbirka knjižnice Zavoda za farmakognoziju.

Knjižnični fond broji oko 12800 svezaka knjiga, 300 doktorskih radova, 300 magistarskih radova i više od 6000 diplomskih radova te oko 250 naslova časopisa.

Izvor

Kako do nas: