Objavljeno: 29.11.2016

U listopadu i studenom 2016. proveden je kratki upitnik o primjeni predložaka u integriranom knjižničnom sustavu.

Upitnik je ispunila 31 knjižnica, i to knjižnice Ekonomskog instituta u Zagrebu, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakulteta prometnih znanosti, Filozofskog fakulteta Družbe Isusove – Knjižnica “Juraj Habdelić”, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Građevinskog fakultet, Grafičkog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskog instituta za povijest, Hrvatskog Katoličkog Sveučilišta, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Instituta za etnologiju i folkloristiku, Instituta za filozofiju, Instituta za fiziku, Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Medicinskog fakulteta – Središnja medicinska knjižnica, Metalurškog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – središnje knjižnice odsjeka geofizika, fizika, geografija, kemija, biologija i geologija, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Staroslavenskog instituta, Stomatološkog fakulteta, Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Učiteljskog fakulteta – knjižnice Odsjeka u Zagrebu i Odsjeka u Petrinji, Veleučilišta u Karlovcu i knjižnica Veleučilišta Velika Gorica.

Predloške u svojem radu koristi 28 knjižnica, a samo tri knjižnice predloške uopće ne koriste u radu. Knjižnice koje ih koriste u radu zadovoljstvo upotrebom postojećih predložaka mogle su ocijeniti ocjenom od 1 (nezadovoljno) do 5 (odlično), pa je utvrđeno kako niti jedna knjižnica nije nezadovoljna, 15 knjižnica je dalo ocjenu 4, pet knjižnica dalo je ocjenu 5 i pet knjižnica ocjenu 3, a tri knjižnice upotrebu postojećih predložaka ocijenile su ocjenom 2.

anketa-sl1-zadovoljstvo-predloscima

Najvećim dijelom koriste se samo lokalni predlošci i to u 18 knjižnica, dok se u pet knjižnica koriste samo sistemski predlošci. Pet knjižnica koristi i sistemske i lokalne predloške.

anketa-sl2-sistemski-lokalni-predlosci

Knjižnice su mogle napisati i po potrebi obrazložiti koliko često imaju potrebe za izradom novog lokalnog predloška. Dvije knjižnice napisale su da takvu potrebu imaju vrlo rijetko, 17 knjižnica rijetko, a u samo dvije knjižnice ta je potreba česta. Jedna je knjižnica navela kako još uvijek nemaju potrebu za izradom novog lokalnog predloška, a druga kako od zadnjih demonstracijskih vježbi koriste funkciju kopiranja, pa da sve manje koriste postojeće predloške i izrađuju vlastite. Preostale knjižnice koje koriste lokalne predloške nisu se izjasnile o tome koliko često imaju potrebe za izradom novog predloška.

Predlošci se u knjižnicama najčešće koriste za knjige – omeđenu građu (28 knjižnica), zatim za neomeđenu građu (11 knjižnica), za elektroničku građu (4 knjižnice) te za ostalu vrstu građe (3 knjižnice) u koju su naveli ocjenske radove, članke iz zbornika radova.

anketa-sl3-najcesce-koristeni-predlosci

Nakon analize upitnika pristupit će se daljnjim aktivnostima vezanim uz doradu i unaprjeđenje predložaka u integriranom knjižničnom sustavu, temeljem iskazanih potreba knjižnica u sustavu i povratnih informacija koje su nam dostavljene.

Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u upitniku.