Objavljeno: 15.03.2022

elektronička učionica Redovna edukacija za rad u Integriranom knjižničnom sustavu održat će se od 21. – 31. ožujka 2022. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Program edukacije dostupan je na adresi http://buki.nsk.hr/baza-znanja/edukacija/edukacija-ozujak-2022/.

Sudjelovanje je potrebno prijaviti barem dva dana prije termina održavanja pojedinog tečaja.

Edukacija se održava bez kotizacije uz maksimalan broj od 10 polaznika po tečaju.