Objavljeno: 07.10.2011

Poštovani korisnici,

s novim vizualnim rješenjem portala integriranog knjižničnog sustava Buki koji je predstavljen na 1. Konferenciji korisnika integriranog knjižničnog sustava promijenio se način prijave i pristup do internih podataka i stranica.

Portal je podijeljen na javno dostupni dio i dio koji je interni, a koji je vidljiv nakon prijave. Stranice koje su Vam dostupne kada ste prijavljeni: Dokumenti, Forum i Obrazac za normativu.

Sa novim portalom promijenili su se i korisnički podaci za prijavu. Ukoliko imate poteškoće s prijavom na portal molimo Vas obratite nam se putem Sustava za podršku.

https://iks.nsk.hr/podrska

Članicama su poslani korisnički podaci za Sustav za podršku. Članice bez korisničkih podataka ili s poteškoćama kod prijave molimo Vas kontaktirajte nas na elektroničku adresu Help_Aleph500@nsk.hr ili telefonski na broj 01/ 6164 117.

Srdačan pozdrav,
Tim za podršku