Objavljeno: 06.07.2022

U srijedu, 6. srpnja 2022. godine od 7:30 do 8:00 sati CARNET NOC izvodit će radove na mrežnoj infrastrukturi u svrhu poboljšanja usluge.
Mogući su kraći prekidi u radu knjižničnog i skupnog kataloga te portala IKS i BUKI.