Knjižnica “Andrija Štampar”

Web stranica

Katalog

Adresa:

Rockefellerova 4, 10000 Zagreb

Kontakt:

Email: lovela.machala@snz.hr

Tel: 01/4590-181; 01/4590 106; 01/4590 182

Fax: 01/4684-441 (naznačiti “za knjižnicu”)

Radno vrijeme:

Pon-pet 9:00-15:30

Djelatnici:

Lovela Machala Poplašen, prof., dipl.knjiž., voditeljica

Martina Čuljak, dipl. knjižničar

Jasna Reščić

O knjižnici:

Knjižnica “Andrija Štampar” osnovana je 1927. godine i jedna je od najstarijih javnozdravstvenih knjižnica u ovom dijelu svijeta. Iste je godine osnovana i Škola narodnog zdravlja zajedno s Zavodom za javno zdravstvo koji su u to vrijeme predstavljali jednu ustanovu. Knjižnica Škole nastala je spajanjem knjižnice nekadašnjeg Zemaljskog bakteriološkog zavoda dr. Gutschya, kasnije nazvanog Epidemiološki zavod i knjižnice Rasuhinovog zavoda za socijalnu medicinu.

Sve ove promjene utjecale su na fond knjižnice „Andrija Štampar“.

U knjižnici se mogu pronaći vrlo stare i rijetke knjige. Zahvaljujući profesoru A. Štamparu i njegovim poznanstvima po svijetu, posebno vezi sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Rockefellerovom zakladom, kompletiran je fond časopisa iz vremena Drugog svjetskog rata kada je knjižnica bila zatvorena. Na taj je način ova knjižnica postala doista jedinstvena ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi.

U međuvremenu knjižnica je proširila područja svojeg interesa. Osim javnog zdravstva, svoje mjesto našla su i druga biomedicinska područja, npr. socijalna medicina, epidemiologija, istraživanje zdravstvene zaštite, mikrobiologija, imunologija, virologija, parazitologija, mikologija, ekologija, ispitivanje vode, medicina rada, medicinska statistika, medicinska informatika, obiteljska medicina, gerontologija, menadžment u medicini. Knjižnica je 2007. godine preuzela softverski program Voyager kao novi knjižnični sustav, te se radi na implementaciji softvera u radu knjižnice.

Knjižnica posjeduje oko 60.000 svezaka knjiga i časopisa. te prima oko 150 tekućih naslova časopisa. Knjižnica je otvorenog tipa. Knjižnica ima pristup elektroničkim bazama koje omogućavaju pretraživanje časopisa u full-text obliku, koji sve više zamjenjuje tiskanu formu časopisa. Korisnici Knjižnice mogu se koristiti najnovijom kompjutorskom opremom, pretraživati baze podataka i printati.

Izvor

Kako do nas: