Tema Konferencije korisnika je prikaz rezultata implementacije integriranog knjižničnog sustava i perspektive razvoja nacionalnog knjižničnog visokoškolskog sustava.


 

Video zapis konferencije

Video zapis Z1 televizije

O integriranom knjižničnom sustavu

Programski odbor:
Dunja Seiter-Šverko, Tanja Buzina, Tamara Krajna, Dijana Machala, Lobel Machala, Jelka Petrak, Mirjana Vujić

Program:

09:00 – 10:00 – Registracija

10:00 – 12:00 – Predstavljanje integriranog knjižničnog sustava

Dunja Seiter-Šverko, prof., glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
dr. sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj Uprave za znanost u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, izaslanik ministra dr. sc. Radovana Fuchsa
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu
Enrique Penz, predstavnik tvrtke Ex Libris
Tanja Buzina, prof., članica Projektnog tima u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i
dr. sc. Zagorka Majstorović, savjetnica za visokoškolske knjižnice u Zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

12:00 – 13:00 – Pauza

13:00 – Otvaranje 1. konferencije korisnika integriranog knjižničnog sustava

1. Radionica: Stručna podrška integriranom knjižničnom sustavu (moderator Lobel Machala, NSK) – seminarska dvorana
13:10 – 13:25 – Web-portal integriranog knjižničnog sustava https://iks.nsk.hr (S. Sambolić, NSK)
13:25 – 13:45 – Prikaz sustava za podršku korisnicima https://iks.nsk.hr/podrska (B. Rončević i M. Orešković, NSK)
13:45 – 14:00 – Radionica Preuzimanje zapisa (E. Erdelji, NSK)

Izvještaj s 1. radionice: Stručna podrška integriranom knjižničnom sustavu
Radionica se održala u seminarskoj dvorani NSK, a posjetilo ju je pedesetak polaznika. Tema radionice bila je zanimljiva članicama sustava, potencijalnim korisnicima Alepha ali i korisnici nekog drugog sustava.
Uvodni dio prezentirao je Lobel Machala (Nacionalna i sveučilišna knjižnica), izloživši smjernice razvoja dokumentacije i podrške radu integriranog knjižničnog sustava. Novi izgled i promjene vezane uz efikasniji web-portal integriranog knjižničnog sustava prezentirao je Siniša Sambolić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica). Novi komunikacijski kanal između korisnika i stručnog tima za podršku koji se temelji na on-line sustavu predstavili su Marko Orešković (Nacionalna i sveučilišna knjižnica) i Boris Rončević (Nacionalna i sveučilišna knjižnica). Preuzimanja zapisa iz baze druge knjižnice pokazala je Elza Erdelji (Nacionalna i sveučilišna knjižnica), prezentirajući obradu preuzetih zapisa slijedom Uputa za preuzimanje zapisa.

2. Radionica: Prikaz rada u programskim modulima (moderator Mirjana Vujić, NSK) – elektronička učionica
13:10 – 13:25 – Radni proces – modul nabave (T. Krajna, Knjižnica Fakulteta strojarstva i brodogradnje)
13:25 – 13:45 – Radni proces – modul katalogizacije (H. Markulin, Središnja medicinska knjižnica)
13:45 – 14:00 – Radni proces – modul cirkulacije (I. Baj, NSK, F. Pšenica, NSK i M. Hum, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Izvještaj s 2. radionice: Prikaz rada u programskim modulima
Radionica se odvijala u računalnoj učionici NSK, a posjetilo ju je tridesetak zainteresiranih knjižničarki i knjižničara.
Radionicu je moderirala Mirjana Vujić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica), a tema radionice prezentirana je u tri dijela. U prvom dijelu Tamara Krajna (Knjižnica Fakulteta strojarstva i brodogradnje) predstavila je radni proces modula nabave. Modul katalogizacije i rad u njemu prezentirala je Helena Markulin (Središnja medicinska knjižnica), a modul posudbe predstavili su Marko Hum (Knjižnica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta) i Filip Pšenica (Nacionalna i sveučilišna knjižnica).

3. Radionica: Tehnička podrška radu sustava (moderator Irena Petrijevčanin Vuksanović, NSK) – sistemska dvorana
13:10 – 13:20 – Računalna arhitektura sustava (I. Petrijevčanin Vuksanović, NSK)
13:20 – 13:30 – Hardverska i softverska platforma sustava (B. Sudarević, NSK)
13:30 – 13:45 – Poslužiteljski dio aplikacije i odnos s klijentskim dijelom (B. Sudarević, NSK)
13:45 – 14:00 – Tehničke nadogradnje sustava (I. Petrijevčanin Vuksanović i B. Sudarević, NSK)

Izvještaj s 3. radionice: Tehnička podrška radu sustava
Radionica je održana u prostoru uredništva mrežnih stranica NSK, uz nazočnost petnaestak sudionika Konferencije. Radionicu je otvorila moderatorica radionice, Irena Petrijevčanin Vuksanović (Nacionalna i sveučilišna knjižnica), prezentacijom tehničke arhitekture integriranog knjižničnog sustava, nakon čega je Bojan Sudarević (Nacionalna i sveučilišna knjižnica) predstavio hardversku i softversku platformu sustava, te odnos između serverskog i klijentskog dijela Alepha. U zadnjem dijelu radionice predstavljene su tehničke nadogradnje sustava izvršene u NSK, nakon čega su sudionici radionice posjetili sistemsku dvoranu u Odjelu informacijskih tehnologija, gdje im je prezentirana oprema na kojoj se pokreće aplikacija Aleph.

14:00 – 14:15 – Pauza uz kavu i TWIL #43: Marshall Breeding: Library Automation

14:15 – 16:00Okrugli stol Perspektive razvoja integriranog knjižničnog sustava (moderator Jelka Petrak, Središnja medicinska knjižnica) – seminarska dvorana

Sudionici okruglog stola:

Dunja Seiter-Šverko, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu,
Ružica Vučić, načelnica Odjela za nacionalnu informacijsku infrastrukturu pri Upravi na informatiku i tehnologije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH,
dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca,
doc. dr. sc. Ana Barbarić, predstojnica Katedre za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
Dijana Machala, v.d. voditeljice projektnog tima,
Tanja Buzina, članica projektnog tima,
dr. sc. Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica za visokoškolske knjižnice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i
mr. sc. Tamara Krajna, voditeljica implementacije Aleph-a ZAG.

Zaključci okruglog stola

Popis polaznika 1. Korisničke konferencije IKS