Knjižnica “Juraj Habdelić”

Web stranica

Katalog

Adresa:

Jordanovac 110, pp 169, 10000 Zagreb

Kontakt:

Email: knjiznica@ffrz.hr

Tel: 092/415-2459 (voditelj)

Radno vrijeme:

Posudba i čitaonica:

Ponedjeljak – petak: 09:00 – 15:00

Voditelj:

Zvonimir Marinović, voditelj

O knjižnici:

Danas Knjižnica “Juraj Habdelić” posjeduje oko 150 000 knjiga i oko 2400 naslova časopisa. Značajna je Zbirka rijetkosti (knjige od 15. do sredine 19. st.) koju čini više od 2500 naslova. U zbirci ima 25 inkunabula, a najvrjednija od njih je Lekcionarij Bernardina Splićanina, tiskana u Veneciji 1495. Najveći dio ukupnog fonda čine knjige i časopisi iz područja teologije, religije i filozofije – nabava takve građe u skladu je s potrebama FakultetA filozofije i religijskih znanosti (FFRZ) i Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove (FTI). Kako je zanimanje isusovaca za znanost, njihovo svestrano obrazovanje i kozmopolitski duh oduvijek prelazio okvire proučavanja filozofije i teologije, među ostalim fondom nailazimo na brojna djela iz područja sociologije, politike, prava, bioetike, psihologije, pedagogije, antropologije, zatim povijesti i pomoćnih povijesnih znanosti, arheologije, umjetnosti, arhitekture itd. Dobar dio fonda su književna djela hrvatskih i stranih pisaca te filološka literatura. Manjim dijelom su zastupljene i prirodne znanosti. Knjižnica se je oduvijek posvećivala nabavi odgovarajuće priručne literature (enciklopedije, leksikoni, rječnici, priručnici) iz svih struka. Velik dio fonda formirao se zahvaljujući brojnim ostavštinama i donacijama, kako u prošlosti tako i danas.

Korisnici knjižnice su ponajprije studenti i profesori FFRZ i FTI te članovi Družbe Isusove. Međutim, već desetak godina brojni drugi kulturni, znanstveni i prosvjetni djelatnici, kao i studenti s drugih fakulteta služe se fondom ove knjižnice, a preseljenjem u novu zgradu 1999. u potpunosti je otvorena za građanstvo. Osim posudbe knjiga izvan biblioteke, korisnici se mogu služiti čitaonicom s otvorenim pristupom, u kojoj je smještena priručna i ispitna literatura te odabrana djela filozofa.

Izvor


Kako do nas: