I. Demonstracijske vježbe: Normativna kontrola

8. srpnja 2016., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagreb
Nositelj vježbi: A. Knežević Cerovski

Sudionici: Tatjana Slaviček-Čižmek, Rudarsko-geološko-naftni fakultet; Nina Jelača, Grafički fakultet; Ana Lukin Šimunek, Učiteljski fakultet; Maja Kličarić, Veleučilište Velika Gorica; Goran Galinec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije; Sanja Vujnović, Metalurški fakultet; Blanka Ceković, Knjiznica Staroslavenskog instituta; Đurđica Čubranić, Knjižnica “Juraj Habdelić” – Filozofski fakultet Družbe Isusove, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove; Branka Maravić, Prirodoslovno-matematički fakultet; Ana Babić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Martina Jurčić, Hrvatski institut za povijest; Anamarija Starčević-Štambuk, Institut za etnologiju i folkloristiku; Snježana Ivanović, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Mirna V. Murati, Institut Ivo Pilar; Petar Softa, Hrvatsko katoličko sveučilište; Tomislav Murati, Hrvatsko katoličko sveučilište; Tanja Buzina, Nacionalna i sveučilišna knjižnica; Petra Pancirov, Nacionalna i sveučilišna knjižnica; Mirjana Vujić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Dijana Machala, Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Zaključci

D. Machala je istaknula kako su ovo prve u nizu redovitih demonstracijskih vježbi koje će se organizirati za sve članove integriranog knjižničnog sustava s ciljem prikaza rješavanja praktičnih problema rada u zajedničkom sustavu te poticanja šire i aktivne rasprave vezano uz zahtjeve sustavnog redakcijskog nadzora nad zapisima u svim bazama, primjene formata te pravila za rad u sustavu. Sudionicima je proslijeđena informacija o sadržaju dopisa koje je čelništvo NSK uputilo čelnicima institucija osnivača knjižnica o namjeri razvoja skupnog kataloga integriranog knjižničnog sustava te pripremnim koracima.

Program redovne edukacije za sustav, koja se organizira dva puta godišnje, usmjeren je na edukaciju za rad u programskim modulima. Demonstracijske vježbe nisu namijenjene tom obliku edukacije, niti ih mogu zamijeniti. Svrha demonstracijskih vježbi je utvrđivanje zajedničkih procedura rada, utvrđivanje pravilne primjene formata te aktivna rasprava o svim otvorenim pitanjima vezano uz rad u zajedničkom knjižničnom sustavu. Zbog širine rasprave od ključne je važnosti da što više knjižnica sudjeluje u demonstracijskim vježbama. Zajednički zaključci bit će proslijeđeni svim knjižnicama te objavljeni na adresi https://iks.nsk.hr/demonstracijske-vjezbe

A. Knežević Cerovski, redaktorica normativne baze NSK10, prezentirala je rezultate analize autorskih odrednica u ZAG01 bazi i njihovo povezivanje sa NSK10 bazom. Strukturirala je modele pojavnosti najčešćih grešaka te demonstrirala način uređivanja neispravnih oblika.

P. Softa je otvorio pitanje problema izmjena zapisa u NSK10, čime su ispravni zapisi u ZAG01 retroaktivno „učinjeni“ neispravnima. Poteže se pitanje zašto se pri izmjeni normativnih zapisa ujedno ne mijenjaju svi zapisi povezani na te normativne zapise? Ili zašto te izmjene nisu pravovremeno iskomunicirane? Ovo je problem koji će se nastaviti pojavljivati u budućnosti ukoliko neki protokol ne bude uspostavljen.

M. Vujić je pojasnila da se taj problem događa zbog neispravne primjene polja COR u normativnim zapisima u NSK, na što su svi katalogizatori normativne katalogizacije u NSK više puta bili upozoravani. Također, u tijeku je uspostavljanje novog protokola obavještavanja svih sudionika u sustavu na tjednoj bazi o novim ili izmijenjenim autorskim odrednicama u NSK10. Sudionici sustava bi temeljem pristiglog popisa ažurirali svoje autorske odrednice. Protokol se utvrđuje na sastancima Povjerenstva za knjižnični sustav NSK i Povjerenstva za razvoj knjižničnog sustava Aleph (ZAG). U Povjerenstvu za razvoj knjižničnog sustava Aleph (ZAG) predstavnici knjižnica su dr. sc. Lea Škorić, dr. sc. Tamara Krajna i mr. sc. Tomislav Murati.

S obzirom na veliki broj zapisa koje je potrebno urediti, predložen su prioritetne aktivnosti:

  1. Tijekom ljetnog perioda potrebno je urediti podatke o primarnom autorstvu (1XX).
  2. Svi zahtjevi za izradu ili dopunu normativnih odrednica šalju se putem definiranih obrazaca. Zbog korištenja godišnjih odmora vrijeme izrade normativnih odrednica u NSK može biti duže od uobičajenog.
  3. Ako je moguće, potrebno je učiniti reviziju sekundarnih autorstva (7XX).

 

P. Softa također je postavio pitanje o primjeni potpolja $d (Datumi pridruženi imenu) u polju 100X. Naime, pri povlačenju normiranog oblika iz NSK baze ime se svodi na normirani oblik, te se brišu sva suvišna potpolja (i dodaju potrebna). Iz nekog razloga, ukoliko nenormirani oblik u polju 100X sadrži potpolje $d, ono neće biti automatski izbrisano pri normiranju. To je jedino potpolje koje se ne briše automatski. Nadalje, problem ne postoji u polju 700X, gdje se potpolje $d automatski uklanja. ⇒ Povjerenstvo NSK istražit će primjenu potpolja $d u polju 1XX te po potrebi revidirati postavke sustava.

T. Slaviček-Čižmek postavlja pitanje određivanja razlikovnog elementa za autore završnih i diplomskih radova koje određeni broj knjižnica, bez obzira na pohranjivanje u repozitorijima, unosi u svoje bibliografske baze. ⇒NSK će razmotriti i predložiti koji razlikovni element upisivati i u koje potpolje.

Također, pitanje je normiranja autora starijih završnih i diplomskih radova, koji nisu u repozitoriju, trebaju li knjižnice i za njih slati zahtjeve za izradu normativnih odrednica. ⇒ Povjerenstvo NSK će analizirati koliko je takvih autorskih odrednica u ZAG01 bazi te će predložiti način rješavanja tog pitanja.

Sve informacije i upute vezano uz aktivnosti na uređivanju zapisa i sustavnog redakcijskog nadzora bit će proslijeđene na zajedničku e-mail adresu korisnika sustava Aleph ZAG, BUKI_bazaZAG@nsk.hr

Zapisnik sastavile: D. Machala, M. Vujić, T. Buzina