Objavljeno: 14.06.2019

Na IKS portalu objavljeni su predlošci autorizirani od nadležne MARC21 grupe – za bibliografsku bazu (NSK01) te bazu zapisa o posjedovanju (NSK60) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te za bibliografsku bazu članica integriranog knjižničnog sustava (ZAG01). Predlošci su specifično definirani za odgovarajuću bazu podataka i vrstu građe, a registrirani korisnici mogu ih slobodno preuzeti.

Ukoliko se u bazi autoriziranih predložaka ne nalazi predložak kojeg biste željeli koristiti, lokalno izrađeni predložak treba poslati prijavnicom putem Sustava za podršku i zatražiti autorizaciju MARC21 grupe.