Članice sustava pozivaju se da u svrhu ujednačene primjene MARC 21 formata te usvojenih Pravila za rad u sustavu dostave lokalne predloške na stručnu redakciju i autorizaciju a prije njihove službene upotrebe.

  • Upute za unos predloška

    Odaberite predloške koje upućujete na autorizaciju. Lokalni predlošci nalaze se na adresi C:\AL500_v20_ZAG\prod\Catalog\template, a sistemski predlošci na adresi C:\AL500_v20_ZAG\prod\Catalog\libs\ZAG01\tab. Za izbor više od jednog predloška koristite tipku SHIFT.
  • Odvucite dokumente ovdje ili
    Accepted file types: pdf, rtf, doc, docx, mrc.