Objavljeno: 05.03.2012

Poštovani,

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 2012. godini organizirala je redovite edukacije za rad u formatu MARC21 i u knjižničnom softveru Aleph.

Održale su se osnovne jednodnevne edukacije za knjižničare koji još nisu bili na edukaciji.

MARC21 A i B (predavačice Mirjana Vujić, Vesna Hodak)

modul Katalogizacija (predavačice Nela Mrzljak, Anita Marin)

modul Nabava (predavačica Nataša Dragojević)

modul Cirkulacija (predavač Igor Baj)

Svi tečajevi održali su se u elektroničkoj učionici na polukatu NSK.