Autorizirane predloške potrebno je preuzeti i lokalno pohraniti u predviđenu mapu.
U NSK to je najčešće C:\AL500_v22_NSK\AL500\Catalog\template,
a u knjižnicama članicama IKS-a C:\AL500_v22_ZAG\Catalog\template.

Ukoliko se u bazi autoriziranih predložaka ne nalazi predložak koji zadovoljava potrebama
radnog procesa potrebno je temeljem najsličnijeg autoriziranog predloška izraditi prijedlog
novog predloška. Zahtjev za autorizaciju predloška treba poslati putem prijavnice
Sustava za podršku dostupan na adresi http://iks.nsk.hr/podrska

BAZA PRIMJENA PREDLOŽAK/OPIS
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Anonimno djelo
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Brajica
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Dvorazinski zapis – donja razina
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Dvorazinski zapis – donja razina i nakladnička cjelina
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Dvorazinski zapis – gornja razina
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Dvorazinski zapis – gornja razina i nakladnička cjelina
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Izdanje u drugom mediju – mjesno dostupna elektronička građa
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Izdanje u drugom mediju – tiskana publikacija
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Jedan autor
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Jedan autor, dva rada
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Jedinstveni stvarni naslov – anonimno
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Jedinstveni stvarni naslov – autor
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Katalog izložbe – individualni autor
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Katalog izložbe – korporativni autor
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Matična publikacija knjiga i prilog CD-rom
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Mjesno dostupna elektronička građa – dominira tekst
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Nenumerirana nakladnička cjelina
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Numerirana nakl. cjelina s nepoznatim početnim datumom
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Numerirana nakl. cjelina s poznatim početnim datumom
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Prilog CD-rom i matična publikacija knjiga
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Prištampani rad jednog autora obrnuto tiskan
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz A Zvučna knjiga BK format
°
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz B Članak
NSK01 Croatica – omeđene jedinice građe: niz B Članak u nastavcima dio 2
°
NSK01 Grafička zbirka Crtež
NSK01 Grafička zbirka Grafička mapa
NSK01 Grafička zbirka Grafika
NSK01 Grafička zbirka Plakat
°
NSK01 Mrežna građa Blog
NSK01 Mrežna građa Integrirajuća građa
NSK01 Mrežna građa Nakladnička cjelina
NSK01 Mrežna građa Omeđena
NSK01 Mrežna građa Sastavnica
°
NSK01 Neomeđena građa CR-mikrofilm
NSK01 Neomeđena građa CR-mrežne
NSK01 Neomeđena građa CR-tisak osnovni
NSK01 Neomeđena građa CR-USB
NSK01 Neomeđena građa CR-CD
NSK01 Neomeđena građa ISSN CR CD tekst
NSK01 Neomeđena građa ISSN CR privr
NSK01 Neomeđena građa ISSN CR USB tekst
NSK01 Neomeđena građa ISSN mreža integr tekst
NSK01 Neomeđena građa ISSN mreža serij tekst
°
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Autor i nakladnička cjelina
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Dvorazinski zapis – donja razina i nakl. cjelina
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Dvorazinski zapis – gornja razina i nakl. cjelina
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Dvorazinski opis – donja razina
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Dvorazinski opis – gornja razina
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Jedan ili više autora
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Jedinstveni stvarni naslov – anonimno
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Jedinstveni stvarni naslov – autor
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Jednorazinski opis za djelo u svescima
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Katalog izložbe – individualni autor
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Katalog izložbe – korporativni autor
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Nenumerirana nakladnička cjelina
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Numerirana nakl. cjelina s nepoznatim početnim datumom
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Numerirana nakl. cjelina s poznatim početnim datumom
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Prištampani rad 1 autora obrnuto tiskan
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Sabrana djela – omeđena nakladnička cjelina
NSK01 Retrospektivna nacionalna bibliografija Sabrana djela – pojedinačni svezak
°
NSK01 Sitni tisak Sitni tisak: elektronička – program
NSK01 Sitni tisak Sitni tisak: knjige
NSK01 Sitni tisak Sitni tisak: komplet
NSK01 Sitni tisak Sitni tisak: omeđena publikacija s naklad. cjelinom
NSK01 Sitni tisak Sitni tisak: serijske
NSK01 Sitni tisak Sitni tisak: video snimka
°
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Doktorske disertacije
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Dva rada, dva autora (bez nadređenog stvarnog naslova)
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Dva rada istog autora (bez nadređenog stvarnog naslova)
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Dvorazinski opis donja razina bez nakl. cjeline
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Dvorazinski opis gornja razina bez nakladničke cjeline, nema svih dijelova
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Dvorazinski opis gornja razina i numerirana nakladnička cjelina (dostupni svi dijelovi)
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Dvorazinski opis gornja razina i nenumerirana nakladnička cjelina (nemamo sve dijelove)
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Elektronička građa izravno dostupna (dostupnost i u tiskanom obliku)
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Jedan autor
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Jedinstveni stvarni naslov – anonimno
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Jedinstveni stvarni naslov – autor
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Jednorazinski opis i nenumerirana nakl. cjelina
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Jezični blokovi – anonimna jedinica
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Nenumerirana nakl. cjelina (nepoznat početni datum)
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Nenumerirana nakl. cjelina s oznakom podređenog stvarnog naslova i podređenim stvarnim naslovom
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Nenumerirana nakl. cjelina s podređenim stvarnim naslovom
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Numerirana nakl. cjelina (nepoznat početni datum)
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Numerirana nakl. cjelina (poznati početni datum)
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Pojedinačni dio omeđene nakl. cjeline
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Prištampani rad jednog autora obrnuto tiskan
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Sabrana djela jednog autora
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Tiskana jedinica integrirajuće građe
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Tiskana omeđena jedinica – dostupna i kao elektronička građa izravnog pristupa
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Tiskana omeđena jedinica + popratna elektronička građa izravnog pristupa koja se navodi u materijalnom opisu
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Tiskana omeđena jedinica + popratna elektronička građa izravnog pristupa koja se navodi u zapisu matične jedinice, polje 770
NSK01 Strane knjige – omeđene jedinice građe Tri autora + numerirana nakladnička cjelina
°
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Gramofonska ploča 78
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Gramofonska ploča LP
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Nakl. cjelina nenumerirana – tiskane muzikalije
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Nakl. cjelina nenumerirana – zvučne snimke
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Nakl. cjelina numerirana, nepoznat datum – tiskane muzikalije
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Nakl. cjelina numerirana, nepoznat datum – zvučne snimke
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Nakl. cjelina numerirana, poznat datum – tiskane muzikalije
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Nakl. cjelina numerirana, poznat datum – zvučne snimke
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Rukopisne muzikalije
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Tiskane muzikalije
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Tiskane muzikalije – donja razina
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Tiskane muzikalije – gornja razina
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Zvučne snimke
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Zvučne snimke – donja razina
NSK01 Zbirka muzikalija i audiomaterijala Zvučne snimke – gornja razina
°
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Autograf ili strojopis
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Dvorazinski opis za višedijelni rukopis – donja razina
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Dvorazinski opis za višedijelni rukopis – više od dva sveska
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Inkunabula
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Jednorazinski opis za dvosveščani rukopis – jedan zapis za dva sveska (ne izrađuju se posebni zapisi za sveske)
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Kodeks
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Mikrooblik
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Pojedinačni rukopis koji je dio veće cjeline – povezivanje pomoću polja 773
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Pojedinačni rukopis koji je dio zbirke
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Pojedinačno pismo – pošiljateljevo pismo i primateljev odgovor sačuvani su kao cjelina
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Zapis za djelo koje ima priveze
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Zapis za djelo koje ima priveze
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Zapis za institucijski fond
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Zapis za izvornik
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Zapis za obiteljsku ostavštinu
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Zapis za ostavštinu
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Zapis za prijevod bez izvornika
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Zapis za prijevod s vezom na izvornik
NSK01 Zbirka rukopisa i starih knjiga Zapis za privez
°
NSK01 Zbirka zemljovida i atlasa Kartografska g. rukopisna
NSK01 Zbirka zemljovida i atlasa Kartografska g. tiskana – atlas
NSK01 Zbirka zemljovida i atlasa Kartografska g. – tiskana zemljop. karta
°
NSK01 Zbirni opis Zapis za institucijski fond
NSK01 Zbirni opis Zapis za obiteljsku ostavštinu
NSK01 Zbirni opis Zapis za ostavštinu
NSK01 Zbirni opis Zbirni mix
NSK01 Zbirni opis Zbirni raznovr
NSK01 Zbirni opis Zbirni tekst
NSK01 Zbirni opis Zbirni vizual
°
NSK60 Nabava Radovan Ivšić
NSK60 Nabava Ban Tomašić
NSK60 Nabava Croatica – arhivski primjerak
NSK60 Nabava Croatica – unikat
NSK60 Nabava Dubleta
NSK60 Nabava Inozemna Croatica – arhivski primjerak
NSK60 Nabava Inozemna Croatica – čitaonica
NSK60 Nabava Inozemna Croatica – unikat
NSK60 Nabava Otvoreni pristup
NSK60 Nabava Opći
°
NSK60 Grafička zbirka Fond Grafičke zbirke
NSK60 Grafička zbirka Arhivski primjerak
°
NSK60 Sitni tisak, doktorske disertacije Croatica – arhivski primjerak
NSK60 Sitni tisak, doktorske disertacije Croatica – unikat
NSK60 Sitni tisak, doktorske disertacije Doktorska disertacija – elektronička građa
NSK60 Sitni tisak, doktorske disertacije Doktorska disertacija – tiskana građa