Autorizirane predloške potrebno je preuzeti i lokalno pohraniti u predviđenu mapu, a u knjižnicama članicama IKS-a to je najčešće C:\AL500_v22_ZAG\Catalog\template.

Ukoliko se u bazi autoriziranih predložaka ne nalazi predložak koji zadovoljava
potrebama radnog procesa potrebno je temeljem najsličnijeg autoriziranog
predloška izraditi prijedlog novog predloška.

Zahtjev za autorizaciju predloška treba poslati putem prijavnice Sustava za podršku na adresi http://iks.nsk.hr/podrska

BAZA PRIMJENA PREDLOŽAK/OPIS
ZAG01 Časopis Preuzmi
ZAG01 Članak Preuzmi
ZAG01 Doktorska disertacija Preuzmi
ZAG01 Dvorazinski zapis: donja razina Preuzmi
ZAG01 Dvorazinski zapis: gornja razina Preuzmi
ZAG01 Elektronička građa (dominira tekst) Preuzmi
ZAG01 Izdanje u drugom mediju (elektronička građa) Preuzmi
ZAG01 Izdanje u drugom mediju (tiskana građa) Preuzmi
ZAG01 Karta Preuzmi
ZAG01 Knjiga Preuzmi
ZAG01 Knjiga i nakladnička cjelina Preuzmi
ZAG01 Matična publikacija: knjiga i prilog CDrom Preuzmi
ZAG01 Neglazbena zvučna snimka Preuzmi
ZAG01 Nenumerirana nakladnička cjelina Preuzmi
ZAG01 Nenumerirana nakladnička cjelina (s nepoznatim početnim datumom) Preuzmi
ZAG01 Nenumerirana nakladnička cjelina (s poznatim početnim datumom) Preuzmi
ZAG01 Prilog CDrom i matična publikacija Preuzmi
ZAG01 Video snimka Preuzmi