CIP: Popis

Pretraga
Naslov i podnaslov
Prezime, ime autora
Nakladnik
Mjesto izdavanja
ISBN/ISMN
 

Naslov i
podnaslov
Prezime, ime
autora
Nakladnik Mjesto
izdavanja
ISBN/ISMN Medij Ilustr. Vrijeme
unosa
Komentar Unio  
Habsburgovci i Istra u pravu i povijesti : zbornik radova s petoga motovunskog kolokvija održanoga 17. studenog 2018. u Motovunu Kolokvij Habsburgovci i Istra u pravu i povijesti (5 ; 2018 ; Pazin ; Motovun) Držani arhiv ; "Josip Turčinović" ; Općina Pazin ; Motovun 9789538031526 T DA 16.10.2019. 14:41:48 pucip
U početku bijaše ime : radovi s međunarodnog znanstvenog skupa Tragovima onomastičkih istraživanja Petra Šimunovića, održanog pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dračevici, 20. srpnja 2018. Međunarodni znanstveni skup Tragovima onomastičkih istraživanja Petra Šimunovića (2018 ; Dračevica, Brač) Filozofski fakultet Sveučilišta Split 9789533520353 T DA 16.10.2019. 13:59:26 stcip
Škatula besida u škafetinu - Tkon Vrančić, Radica vlast. nakl. Biograd na Moru 9789535518792 T DA 16.10.2019. 13:52:02 zdcip
Etnografska baština kninskog područja kroz objektiv Andrije Matkovića Radić, Zoja Kninski muzej Knin 9789537900052 T DA 16.10.2019. 13:36:11 zdcip
Rijeka ili smrt! Perinčić, Tea Naklada Val Rijeka 9789538180101 T DA 16.10.2019. 11:39:07 ricip
Svjetionik Woolf, Virginia Lektira Kostrena 9789537680473 T NE 16.10.2019. 11:38:14 ricip
Mažurano moja Brajša Rašan, Matko Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov" Ronjgi 9790801323194 T NE 16.10.2019. 11:37:23 ricip
Kad se abeceda naučiti ne da Borovac, Ivanka Naklada Uliks Rijeka 9789538129421 T NE 16.10.2019. 11:36:22 ricip
Botončić Borovac, Ivanka Naklada Uliks Rijeka 9789538129414 T NE 16.10.2019. 11:35:32 ricip
Priča (iz) moje knjižnice : zbornik radova / 4. stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Kneževi Vinogradi, 7. i 8. studenoga 2019. Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Priča (iz) moje knjižnice (4 ; 2019 ; Beli Manastir) Gradska knjižnica Beli Manastir 9789535928065 T DA 16.10.2019. 10:47:41 oscip
Snjeguljica ne jede jabuke Akrap-Sušac, Snježana vlast. nakl. Pula 9789535930334 T DA 16.10.2019. 08:19:46 pucip
Devetnica Gospi koja razrješuje čvorove Balta, Petar (urednik) Verbum Split 9789532353730 T DA 15.10.2019. 14:31:15 stcip
Devetnice sv. Padre Piju Balta, Petar (urednik) Verbum Split 9789532353761 T DA 15.10.2019. 14:26:23 stcip
Molitve sv. Brigite : 15 molitava, 7 molitava Balta, Petar (urednik) Verbum Split 9789532356014 T DA 15.10.2019. 14:24:31 stcip
15 četvrtaka sv. Rite Parlov, Mladen (prevodilac) Verbum Split 9789532353747 T DA 15.10.2019. 14:23:13 stcip
Tri Zdravomarije Parlov, Mladen (prevodilac) Verbum Split 9789532353778 T DA 15.10.2019. 14:21:18 stcip
Macaronica Croatica Demo, Šime Književni krug, Marulianum Split 9789531634892 T NE 15.10.2019. 14:18:52 stcip
Antičke nekropole u speleološkim objektima, kamenolomi i naselja na području Korduna Perkić, Domagoj Književni krug Split 9789531634908 T DA 15.10.2019. 14:17:16 stcip
Naslonjen o snove Plazonić, Dean Redak Split 9789533366135 T NE 15.10.2019. 14:15:54 stcip
Pobožnost sv. Šarbelu Makhlufu : devetnica, krunica, litanije, molitve (2. izd.) Balta, Petar (ur.) Verbum Split 9789532354997 T DA 15.10.2019. 13:24:50 stcip

Prva       (1/336)  Iduća ‣       Zadnja 

2012 © Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
izradili: Marko Orešković i Lobel Machala