CIP: Popis

Pretraga
Naslov i podnaslov
Prezime, ime autora
Nakladnik
Mjesto izdavanja
ISBN/ISMN
 

Naslov i
podnaslov
Prezime, ime
autora
Nakladnik Mjesto
izdavanja
ISBN/ISMN Medij Ilustr. Vrijeme
unosa
Komentar Unio  
Amfora u snijegu Grahovac, Željko Shura publikacije Opatija 9789538203435 T NE 03.01.2022. 08:50:45 ricip
Conference presentations International conference Greening business through the Enterprise Europe Network (1 ; 2012 ; Osijek) Tera tehnopolis Osijek 9789535700050 T DA 20.11.2013. 14:31:49 oscip
Knjiga sažetaka Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Mediji i medijska kultura - europski realiteti (3 ; 2017 ; Osijek) Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju Osijek 9789538154027 T NE 25.04.2017. 08:35:15 oscip
Abbatissa ingenuitate precipua : zbornik radova sa znanstvenog kolokvija "950. obljetnica Samostana benediktinki Sv. Marije u Zadru (1066.-2016.)" Znanstveni kolokvij 950. obljetnica Samostana benediktinki Sv. Marije u Zadru (1066.-2016.) (2016 ; Zadar) Sveučilište : Samostan benediktinki Sv. Marije Zadar 9789533312705 (Sveučilište) T DA 16.03.2020. 13:40:43 zdcip
Zavičajna baština : problemi i perspektive u upravljanju baštinom Znanstveno-stručna konferencija Zavičajna baština i održivi razvoj Zabiokovlja (7 ; 2018 ; Ričice) Crkva u svijetu Split 9789532561128 T DA 26.04.2018. 13:03:10 stcip
Book 1 T DA 04.11.2013. 21:00:10 Automatski unos nskcip
Dio 2 9789531978255 T DA 10.03.2015. 21:00:07 Automatski unos nskcip
Društvo i tehnologija 2015. - dr. Juraj Plenković Society and technology 2015 - dr. Juraj Plenković : XXII. međunarodni znanstveni skup = XXII. international scientific conference, Opatija, 28. – 30. 06. 2015. : [proceedings] Alma Mater Europaea - European Center Maribor 9789536226313 E NE 12.10.2015. 21:00:07 Automatski unos nskcip
Translacijski pristup u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora 55 godina SUVAG-a : znanstveno-stručna monografija u povodu 55. obljetnice Poliklinike SUVAG i 20. godišnjice Centra za umjetnu pužnicu = Translational approach in diagnostics and rehabilitation of listening and speech : 55 years of SUVAG : Scientific and professional monograph dedicated to the 55th anniversary of the SUVAG Polyclinic Zagreb and the 20th anniversary of the Center for Cochlear Implant Poliklinika SUVAG Zagreb 9789537948047 T NE 02.05.2018. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Pastoralna uloga crkvenih muzeja Kršćanska sadašnjost Zagreb 9789531110150 T NE 02.08.2016. 21:00:08 Automatski unos nskcip
1. dio 9789530127678 T NE 10.03.2018. 21:00:35 Automatski unos nskcip
Žene čitaju Bibliju dvadeset teologinja ponovno čitaju kontroverzne tekstove Sandorf Zagreb 9789533514178 T NE 24.07.2022. 21:00:11 Automatski unos nskcip
Svemir Lusio Zagreb 9789537652364 T NE 06.04.2015. 21:00:28 Automatski unos nskcip
Mitologija i imaginacija Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja Zagreb 9789535631460 T NE 04.09.2016. 21:00:44 Automatski unos nskcip
2. dio 9789530127685 T NE 10.03.2018. 21:00:35 Automatski unos nskcip
Vuk i tri puta Dječji vrtić „Izvor“ Zagreb 9789535988809 T DA 18.12.2017. 21:00:11 Automatski unos nskcip
Prilozi raspravi o daljnjem razvoju kaznenog prava Europske unije okrugli stol održan 10. studenoga 2020 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb 9789533473888 T NE 06.06.2022. 21:00:10 Automatski unos nskcip
Poredbeno ustavno pravo - dioba vlasti Pravni fakultet Zagreb 9789532701562 T NE 24.07.2022. 21:00:11 Automatski unos nskcip
Informatika 1 udžbenik za prvi razred prirodoslovno-matematičkih i općih gimnazija te drugi razred klasičnih i jezičnih gimnazija Školska knjiga Zagreb 9789530220638 T NE 10.03.2015. 21:00:07 Automatski unos nskcip
Naš planet Lusio Zagreb 9789537652357 T NE 06.04.2015. 21:00:28 Automatski unos nskcip

Prva       (1/368)  Iduća ‣       Zadnja 

2012 © Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
izradili: Marko Orešković i Lobel Machala