CIP: Popis

Pretraga
Naslov i podnaslov
Prezime, ime autora
Nakladnik
Mjesto izdavanja
ISBN/ISMN
 

Naslov i
podnaslov
Prezime, ime
autora
Nakladnik Mjesto
izdavanja
ISBN/ISMN Medij Ilustr. Vrijeme
unosa
Komentar Unio  
SoftCOM 2013 21st International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, ... Faculty of electrical engineering, mechanical engineering and naval architecture Split 9789532900439 T DA 19.11.2013. 12:51:19 stcip
Happy and healthy heart : 66 days diet towards feeling and looking best Kun, Loredana Hrvatsko-švicarsko društvo Split 9789535805113 T DA 02.09.2014. 11:24:38 stcip
Dubrovnik Cavandoli Cava, Osvaldo Artur Sebastian Design Dubrovnik 9789539946256 T DA 07.09.2015. 09:54:15 ducip
Pod sjenom Svetog Vida Klarić, Josip Pino Matica hrvatska, Ogranak Pazin 9789536476558 T DA 18.11.2015. 08:25:16 pucip
Tragom Hrvata u Argentini, Paragvaju i Urugvaju Špehar, Zlatko Matica hrvatska, Ogranak Vukovar 9789537995065 T DA 10.05.2017. 14:19:56 oscip
Statistika za ekonomiste Rozga, Ante Ekonomski fakultet Sveučilišta Split 9789532810790 T NE 05.07.2017. 11:26:51 stcip
Nogomet na Bujštini : iz godine u godinu = Il calcio nel Buiese : = anno per anno : 1912.-2006/07. Crnogorac, Boris vlast. nakl. Umag 9789535992608 T DA 16.01.2018. 14:23:23 pucip
Ceste i putovanja 8. seminar za školsku mladež Salonae Longae Od antičke Salone do humanističkog Splita, Split-Solin, 15.-19. ožujka 2017. I. gimnazija ; Institut Latina & Graeca Split ; Zagreb 9789536565276 T DA 09.03.2018. 15:07:48 stcip
Povijest pisana svjetlom, Dio 3, Uvez 2 Borčić, Goran Muzej Grada Split 9789536638833 T DA 18.12.2018. 09:55:28 stcip
Topnički dnevnici : punk (Pula nakon korone) Marjanović, Nenad Ujedinjeni nakladnici 9789534843918 T DA 29.06.2020. 11:01:49 pucip
Uzlovi i upletke komiške ribarske tradicije Božanić, Joško Geopark Viški arhipelag Komiža 9789534983706 T DA 17.12.2021. 13:02:20 stcip
Kniževnost (od sanja do stvarnosti) : (igra pretvaranja, zabava i pouka, imitacija i iluzija, predmet proučavanja i predmet poučavanja) Tokić, Marko Naklada Bošković Split 9789532637021 T DA 06.06.2022. 15:01:33 stcip
Mala barka = Den lille bad Jedriško Pančelat, Tatjana Udruga za kulturu Ča? Viškovo 9789538364112 T DA 08.10.2022. 12:37:53 ricip
Moj izvor : psihoedukativna radna bilježnica za djecu (korisnike poludnevnih boravaka) Blažić Šubat, Barbara Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce 9789535879756 T DA 20.12.2022. 12:04:03 ricip
Colloquia Maruliana, sv. 32 Bogdan, Tomislav (ur.) Književni krug Split 9789531635356 T NE 23.05.2023. 10:36:14 stcip
Mogućnosti očuvanja materinskog jezika na periferiji mađarskog govornog područja : [Komunikacija i jezik 1 : zbornik radova znanstvene i stručne konferencije organizirane povodom 15 godina postojanja Jezikoslovne istraživačke mreže Termini] Znanstvena i stručna konferencija Komunikacija i jezik (1 ; 2016 ; Osijek) Institut za jezik Glotta Osijek 9789534976913 T DA 01.09.2023. 09:08:44 oscip
Marulus tuus : upućivanje u Marulića Jozić, Branko ; Marković, Luka (prir.) Književni krug : Marulianum Split 9789531635493 (Književni krug) T NE 06.02.2024. 10:18:33 stcip
Kuća od riječi Vančina, Jana OŠ Dr. Branimira Markovića Ravna Gora 9789534602003 T DA 04.04.2024. 08:46:24 ricip
Dobrodošli u EU! : projekti financirani sredstvima Europske unije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji od 2009. do 2013. Adriana Kremenjaš-Daničić, ur. Dubrovačko-neretvanska županija Dubrovnik 9789535571216 T DA 21.05.2013. 09:12:48 ducip
Ejnar Dyggve : istraživanja u Dalmaciji Bužančić, Radoslav (urednik) Ministarstvo kulture RH Zagreb 9789533120317 T DA 07.09.2015. 09:55:12 stcip

Prva       (1/368)  Iduća ‣       Zadnja 

2012 © Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
izradili: Marko Orešković i Lobel Machala