• .
  • .
  • .
gore

Osobno ime (Prezime, Ime)

Prijedlog odrednice za autora koja se ne nalazi u normativnoj bazi NSK. Predložak se koristi za osobno ime oblik Prezime, Ime. Imena se navode u obliku u kojem se javljaju na publikaciji koja se neposredno katalogizira.

Osobno ime (Ime)

Prijedlog odrednice za autora koja se ne nalazi u normativnoj bazi NSK. Predložak se koristi za osobno ime oblik Ime bez prezimena. Imena se navode u obliku u kojem se javljaju na publikaciji koja se neposredno katalogizira

Osobno ime (Obiteljsko ime)

Prijedlog odrednice za autora koja se ne nalazi u normativnoj bazi NSK. Predložak se koristi za Obiteljsko ime. Imena se navode u obliku u kojem se javljaju na publikaciji koja se neposredno katalogizira.

Naziv korporativnog tijela u izvornom redoslijedu

Prijedlog odrednice za korporativno tijelo koja se ne nalazi u normativnoj bazi NSK. Predložak se koristi za naziv Korporativnog tijela u izvornom redoslijedu. Naziv korporativnog tijela navodi se u obliku u kojem se javlja na publikaciji koja se neposredno katalogizira.

Naziv korporativnog tijela s podređenim korporativnim tijelom

Prijedlog odrednice za korporativno tijelo koja se ne nalazi u normativnoj bazi NSK. Predložak se koristi za naziv korporativnog tijela s podređenim korporativnim tijelom. Naziv korporativnog tijela navodi se u obliku u kojem se javlja na publikaciji koja se neposredno katalogizira.

Naziv korporativnog tijela pod jurisdikcijom/sjedištem

Prijedlog odrednice za korporativno tijelo koja se ne nalazi u normativnoj bazi NSK. Predložak se koristi za naziv Korporativnog tijela koje se navodi pod jurisdikcijom/sjedištem.

Korporativni sastanak

Prijedlog odrednice za korporativni sastanak koja se ne nalazi u normativnoj bazi NSK.

Jedinstveni naslov

Prijedlog odrednice za jedinstveni naslov anonimnog djela (klasično anonimno djelo i prijevod djela s kojim se postupa kao s anonimnim) koja se ne nalazi u normativnoj bazi NSK. Naslov se navodi u obliku u kojem se javlja na publikaciji koja se neposredno katalogizira.

Formalna odrednica

Prijedlog nove formalne odrednice koja se ne nalazi u normativnoj bazi NSK. Upisuje se, na hrvatskom jeziku, naziv političko-teritorijalne jedinice na koju se publikacija odnosi i pododrednica koja označava vrstu službenog akta.

Izmjena/dopuna zapisa

Prijedlog izmjene ili dopune postojećeg zapisa u normativnoj bazi NSK za osobna imena, korporativna tijela i sastanke, naslove i formalne odrednice. Izvor za izmjenu/dopunu zapisa je publikacija koja se neposredno katalogizira i zapis u normativnoj bazi NSK.

Brisanje zapisa

Prijedlog za brisanje postojećeg zapisa u normativnoj bazi NSK za osobna imena, korporativna tijela i sastanke, naslove i formalne odrednice. Izvor za brisanje zapisa je publikacija koja se neposredno katalogizira i zapis u normativnoj bazi NSK.

.
dolje
gore

Program kooperativne katalogizacije jedinstvenih odrednica u normativnoj bazi NSK 10

Normativna baza Nacionalne i sveučilišne knjižnice Zagrebu je centralizirana baza podataka za osobna i obiteljska imena, nazive korporativnih tijela i sastanaka i jedinstvne stvarne naslove.

Baza normativnih zapisa NSK nadređena je svim bibliografskim bazama koje ju koriste.

Normativnu bazu podataka održavaju katalogizatori Odsjeka normativnog nadzora NSK.

Kroz program kooperativne obrade za normativne zapise doprinosi se izgradnji i održavanju nacionalne normativne baze podataka.

Knjižnice članice integriranog knjižničnog sustava i pojedini Odsjeci NSK šalju zahtjeve za izradu novih odrednica, za ispravljanje/dopunu postojećih zapisa ili zahtjeve za brisanje postojećih zapisa Odsjeku normativnog nadzora NSK.

Za autore završnih i diplomskih radova, koji su dio institucijskih repozitorija, ne izrađuju se normativni zapisi.

Zapisi se izrađuju i dopunjuju u skladu s Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga Eve Verone te IFLA-inim Smjernicama za pregledne kataložne jedinice i uputnice i formatu za strojno čitljivo katalogiziranje MARC 21 Format for Authority Data.

Za sve vrste građe kao i za pregledne zapise izrađene su upute za katalogizaciju u navedenom formatu. Upute su dostupne na mrežnim stranicama NSK.

Preuzimanje odrednice

Provjera imena u normativnoj bazi NSK.
Ako je tražena odrednica normirana, preuzima se.

Predlaganje nove odrednice

Provjera imena u normativnoj bazi NSK.
Ako tražene odrednice nema u bazi NSK, postavlja se zahtjev za njezinom izradom.

Izmjena/dopuna postojeće odrednice

Ako se provjerom u normativnoj bazi NSK ustanovi da odrednici nedostaju neki podaci ili ih treba izmijeniti, postavlja se zahtjev za izmjenom/dopunom odrednice.

Knjižnice članice integriranog knjižničnog sustava traže izmjene/dopune postojeće normirane odrednice u sljedećim slučajevima:

Razlikovanje autora s istim imenom

Osobno ime autora je normirano u bazi NSK. Pojavljuje se drugi autor istog imena. Imenima autora potrebno je dodati razlikovne elemente, kako bi se izbjeglo okupljanje publikacija oko osobe koja nije stvarni autor.
Primjerice, u bazi je normirano ime argentinske slikarice Riccardi, Andrea. U publikaciji koja se katalogizira pojavljuje se drugi autor istog imena – talijanski povjesničar Riccardi, Andrea. Imenima autora dodaju se razlikovni elementi.

Dodavanje uputnice/a na postojeću odrednicu

Kad se u djelu koje se katalogizira pronađe drugi oblik imena ili razrješenje inicijala, potrebno je tražiti dopunu zapisa uputnicom.
Primjerice, razriješen je oblik imena Taylor, A. J. P. u Taylor, Alan John Percivale.

Odrednica ne odgovara korištenju

Normiranu odrednicu potrebno je izmijeniti kad više ne odgovara njeno korištenje. Najčešći slučajevi su kod promjene osobnog imena ili promjene naziva korporativnog tijela.
Primjerice, autorica mijenja ime nakon udaje – djevojačko ime Ignjatić, Tatjana mijenja se u Ignjatić Zokić, Tatjana.

Dodavanje biografskih podatka

Kad se pronađu biografski podaci (datum, mjesto rođenja i smrti, zanimanje i sl.) u publikaciji koja se katalogizira, a nisu navedeni ili su pogrešni, potrebno je tražiti izmjenu/dopunu normativnog zapisa (za autore).

Dodavanje podataka o administrativnoj povijesti

Kad se pronađu podaci administrativne povijesti u publikaciji koja se katalogizira, a nisu navedeni ili su pogrešni, potrebno je tražiti izmjenu/dopunu normativnog zapisa (za korporativna tijela/sastanke).

Isti oblik odrednice i uputnice

Kad odrednica koju treba preuzeti ima isti kao oblik opće ili unakrsne uputnice u nekom drugom zapisu, potrebno je postaviti zahtjev za ispravkom zapisa.

Odrednica nije izrađena prema pravilima

Ako izvorna normirana odrednica nije ustanovljena prema pravilima PPIAK-a ili prema standardu formata MARC 21.

Zapis sadrži grešku

Kad zapis sadrži grešku, primjerice tipfeler, krivi datum ili sl., traži se ispravak zapisa.

Brisanje postojeće odrednice

• Ako se provjerom u normativnoj bazi NSK ustanovi da je tražena odrednica duplikat, traži se njeno brisanje

Izvor podataka

Izvor podataka za izradu nove ili izmjene/dopune postojeće odrednice je publikacija koja se neposredno katalogizira.
Katalogizator iz publikacije koju katalogizira preuzima sve dostupne podatke o autoru te ih upisuje u predviđeni obrazac za novi zahtjev ili u obrazac za izmjenu/dopunu zapisa.
Izvor za zahtjev brisanja zapisa je normativna baza autora NSK. U obrazac se upisuje sistemski broj zapisa iz te baze (polje 001).

dolje