Pregledajte članak

Cijela zvijezdaCijela zvijezdaCijela zvijezdaCijela zvijezdaCijela zvijezda | Sep 15 2011, 11:05 AM | Ispis
Smjernice za otvaranje prijavnice na sustavu za podršku
Tim za podršku je radi efikasnijeg i bržeg pružanja odgovora na Vaše prijavnice iz dosadašnjeg iskustva sa zahtjevima korisnika izradio smjernice za otvaranje prijavnice.
- Detaljan opis zahtjeva/prijedloga/poteškoće (ukoliko se radi o poteškoći na sustavu svaki detaljniji opis je dobrodošao npr. vrijeme kada je uočena poteškoća, vrijeme kada je navedena akcija u sustavu radila pravilno…)
- Korisničko ime koje koristite za prijavu na klijent
- Ukoliko se radi o poteškoći na sustavu (na ekranu ispisana greška/error) napraviti ekransku sliku uočene poteškoće (PrintScreen -> .jpg , .bmp, .doc …) koju je potrebno kao privitak dodati na prijavnicu
- Kontakt podaci (telefonski broj, broj mobitela), okvirno vrijeme kada tim za podršku može kontaktirati korisnika ako je potrebna dodatna provjera poteškoće

Prije otvaranja prijavnice za uočenu poteškoću moguće je napraviti određene predradnje:
- Ponovno pokretanje (restart) klijenta (Aleph GUI)
- Provjeriti elektroničku poštu ili novosti na portalu IKS kako bi se utvrdilo da nastala poteškoća nije vezana uz najavljene radove na sustavu
- Provjerite članke u bazi znanja unutar sustava za podršku