Pregledajte članak

Bez zvijezdeBez zvijezdeBez zvijezdeBez zvijezdeBez zvijezde | Mar 30 2011, 8:39 AM | Ispis
Mali rječnik nazivlja
Mali rječnik nazivlja

Engleski

Hrvatski

Napomena

access rights

prava pristupa

 

acquisition

nabava

 

Aleph libray

Aleph baza

 

bar

traka

 

bar code

crtični kod

 

batch service

servis obrade (dodatne) zapisa …

 

binding

uvezivanje

 

book

knjiga

 

box

kućica

 

brief list

kratki popis

 

browse

pregledavanje

 

budget

proračun

 

button

tipka

 

call number

signatura

 

catalog

katalog

 

cataloger level

razina katalogizatorskih ovlasti

 

cataloging modul

modul katalogizacije

 

check box

kućica za…

 

check-in

kontrola pristizanja

 

checks

kontrole

 

claiming

reklamacija

 

cross reference

uputnica, unakrsna uputnica

 

currency

valuta

 

current Aleph library

trenutna baza podataka

 

direct index

izravno kazalo

 

download

učitati (preuzeti)

 

draft

skica

 

edit

urediti

 

editing

uređivanje

 

e-mail

elektronička pošta (e-pošta)

 

encumbrance

terećenje

 

enumeration

brojčana oznaka

 

expand

proširiti

 

expected schedule

očekivani raspored ?

 

external

vanjski

 

fast cataloging

skraćena katalogizacija

 

field

polje

 

file

datoteka

 

fix routines

programi (metode) za uređivanje

 

form

obrazac

 

frequency

učestalost

 

full screen

cijeli zaslon

 

full view of record

potpuni pregled zapisa

 

go

kreni

 

heading

odrednica

 

holding record

zapis o fondu/posjedovanju

 

home Aleph library

matična baza podataka

početna, zadana,

import records

preuzimanje zapisa

 

imported

preuzeto

 

index

kazalo

 

invoice

račun

 

issue

sveščić, broj

 

item

jedinica građe, primjerak

 

keywords

ključne riječi

 

library

baza podataka

 

linking

povezivanje

 

load

učitati

 

local

lokalno

 

local disk drive

lokalno računalo - lokalni disk

 

locate

pronaći

 

main tab

glavna kartica

 

menu bar

traka izbornika

 

merge

spojiti

 

modify user

promjena korisničkih postavki

 

my records

moji zapisi

 

navigation pane

navigacijsko okno

 

new

novi

 

nodes

čvorovi/grananja

 

normal screen

uobičajena veličina zaslona

 

obsolete

izvan upotrebe / zastarjelo

 

operation bar

funkcijska traka

 

option

izbor, mogućnost

 

order

narudžba

 

override

pregaziti (zanemariti?)

 

pane

okno

 

password

lozinka

 

patron

korisnik

 

pattern

obrazac

 

policy

politika / pravila

 

pre-define

unaprijed određeno

 

prediction pattern

obrazac predviđenog pristizanja

 

print

ispis

 

printout

ispis

 

privileges

ovlasti

 

push

prebaciti / prenijeti

kontrola serijskih publikacija

query

upit

 

record

zapis

 

record header

zaglavlje zapisa

 

record manager

upravljač zapisima

 

record tree

stablasta struktura zapisa

 

records navigation

navigacija po zapisima

 

reference

uputnica

 

refine

suziti (izbor)

 

regularity

redovitost

 

renewal

obnavljanje

 

report

izvješće

 

resource

izvor

 

results list

lista rezultata

 

root

korijen

 

routing

usmjeravanje

 

save

pohrana

 

save password

pohranjivanje lozinke

 

search

pretraživanje

 

search string

traženi niz

 

select

odabir

 

send

slati, poslati

 

serial

serijska publikacija

 

server

poslužitelj

 

setup

podešavanje

 

shortcuts

tipkovne kratice naredbi, prečaci

 

show

prikaz

 

SICI (Serial Item and Contribution Identifier)

Identifikator jedinice i priloga u serijskim publikacijama

kod ; ANSI/NISO standard Z39.56 koji se korist za jednoznačnu identifikaciju određenih godišta, članaka ili drugih koji se smatraju dijelovima periodike.

slip

obrazac

 

sort

posložiti, poredati

 

split bar

traka graničnika

 

split editor

podjela prostora uređivanja

 

split screen

podijela zaslona

 

staff

djelatnici

 

staff privileges

ovlasti djelatnika

 

subfield

potpolje

 

subfield code

oznaka potpolja

 

sublibrary

 

 

subscription

pretplata

 

subscription cycle

ciklus pretplate

 

system number

sistemski broj zapisa

 

tab

kartica

 

table

tablica

 

tag

oznaka polja

 

template

predložak

 

title bar

naslovna traka

 

title index

kazalo naslova

 

transfer files

prijenos datoteka

 

tree

stablo

 

triggers

okidači

 

update

nadopuna / osuvremenjivanje

 

vendor

dobavljač

 

window

prozor

 

words adjacted

slijed riječi

 

workflow

radni proces

 

Nije unesen niti jedan komentar.