Pred vama se nalazi pretraživač novih naslova pristiglih u čitaonice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Nove naslove moguće je pretraživati tako da u gornjem izborniku odaberete željeno stručno područje, a u donjem vremenski period u kojem su ti naslovi pristigli.
Nakon što se otvori popis rezultata, klikom na željeni naslov otvara se zapis mrežnog kataloga s detaljnim informacijama o knjizi, poput signature, broja primjeraka i mogućnosti posudbe.

© NSK 2011.