CIP: Popis

Pretraga
Naslov i podnaslov
Prezime, ime autora
Nakladnik
Mjesto izdavanja
ISBN/ISMN
 

Naslov i
podnaslov
Prezime, ime
autora
Nakladnik Mjesto
izdavanja
ISBN/ISMN Medij Ilustr. Vrijeme
unosa
Komentar Unio  
Monografija Miljenko Marotti Marotti, Miljenko M. Marotti Zagreb 9789535942900 T NE 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Izrada primjenskih programa u Pythonu priručnik za prirodoslovno-matematičke gimnazije Element Zagreb 9789531973984 T DA 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Skriveni dar Salajpal, Tereza Ogranak Matice hrvatske Varaždinske Toplice 9789538020582 T NE 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Hladna sloboda memoarska proza Šestak, Branko Superprint Koprivnica 9789535758068 T NE 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Dnevnik putovanja, skice ostanka Remenarić, Slavko Naklada OceanMore Zagreb 9789533320588 T NE 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Jezik naš hrvatski ča kaj što Spahija, Mladenko vlast. nakl Zagreb 9789535860419 T NE 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Prirođene srčane greške od dječje do odrasle dobi smjernice za liječenje odraslih s prirođenim srčanim greškama (OPSG) Medicinska naklada Zagreb 9789531767682 T NE 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Što veseli malog tigra priručnik s primjerima aktivnosti za poticanje spoznajnog razvoja predškolskog djeteta prema načelima NTC-ova sustava učenja Plahutar, Arijana Hrvatska Mensa Zagreb 9789535637721 T NE 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Čudesna priroda 100 najvećih, najbržih i najsmrtonosnijih bića na planetu Harvey, Derek Mozaik knjiga Zagreb 9789531421317 T DA 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Kreativni um Degmečić, Dunja Medicinska naklada Zagreb 9789531767897 T NE 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Povijest hrvatskog voćarstva Miljković, Ivo Hrvatska voćarska zajednica Zagreb 9789535941705 T DA 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Triideset prva lutka Volenec, Dubravka Superprint Koprivnica 9789535758051 T NE 25.02.2017. 21:00:08 Automatski unos nskcip
Ispod ženskog zrcala : požeška snaha Hermina Tomić Vlašić, Vesna Matica hrvatska, Ogranak Požega 9789536371112 T DA 24.02.2017. 08:49:38 oscip
Erasmus student guide 2017/2018 [edited by Željko Turkalj, Lidija Getto] Josip Juraj Strossmayet University of Osijek Osijek 9789538154003 T DA 24.02.2017. 08:26:38 oscip
Ćer materina Abdelghani, Hassan Općina Medulin Premantura 9789535687672 T DA 24.02.2017. 07:55:38 pucip
Kraj mošćeničkega komuna : o prošlim vremenima i nešto novije Rubeša, Nadija vlast. nakl. Rijeka 9789535659112 T DA 24.02.2017. 07:23:13 ricip
Jedi kao ja Krešić, Greta; Dankić, Kristina; Kardum, Igor Grad Rijeka Rijeka 9789537466480 T DA 23.02.2017. 12:54:18 ricip
Dojenje: najbolji početak... Krajina, Robert Grad Rijeka Rijeka 9789537466473 T DA 23.02.2017. 12:52:11 ricip
Rođenje djeteta: korisne upute i savjeti za buduće roditelje Prpić, Igor; Dankić , Kristina Grad Rijeka Rijeka 9789537466466 T DA 23.02.2017. 12:50:54 ricip
Uspomene jednog sumanutog Baretić, Aron Zigo Rijeka 9789537142742 T NE 23.02.2017. 12:48:50 ricip

Prva       (1/258)  Iduća ‣       Zadnja 

2012 © Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
izradili: Marko Orešković i Lobel Machala