U Alephu se novi kataložni zapisi mogu izraditi na osnovi prethodno izrađenih predložaka koji se specifično definiraju za određenu vrstu građe i bazu podataka. Svi predlošci koji se koriste u integriranom knjižničnom sustavu moraju biti autorizirani od strane nadležne MARC21 grupe.

 

Pregledajte bazu autoriziranih predložaka, preuzmite ih i lokalno pohranite u predviđenu mapu (za članice integriranog knjižničnog sustava to je najčešće C:\AL500 v22 ZAG\Catalog\template).

Ukoliko se u bazi autoriziranih predložaka ne nalazi predložak kojeg biste željeli koristiti, molimo da lokalno izrađeni predložak pošaljete prijavnicom putem Sustava za podršku i zatražite autorizaciju. Nakon što ga MARC21 grupa autorizira, predložak će biti postavljen u bazu autoriziranih predložaka.

 

 

BAZA AUTORIZIRANIH PREDLOŽAKA